Om lokalene ved UiO:eColab

Laboratoriet består av et konsultasjonsrom (legekontor) og et behandlingsrom (sykehjem), der ulike aktører kan sette opp kontrollerte studier for å finne ut hvordan helsepersonell håndterer ny teknologi eller hvordan de samhandler med hverandre i team, og med pasienter, pårørende eller sykehus.

legekontor

Konsultasjonsrom med simuleringsdukke og ultralyd. Foto: Yngve Vogt

Mellom de to rommene er det bygd et observasjonsrom der forskere kan følge med på hva som skjer gjennom et enveisvindu. Her kan forskerne også velge hva de vil ta opp alt på video, og disse opptakene kan lagres direkte i TSD, UIOs sikre lager for forskningsdata. Vi kan også ta opp video fra forskjellige geografiske steder samtidig, for eksempel for å undersøke hvordan helsepersonell kan samarbeide på nye måterr i primærhelsetjenesten.

Laboratoriet kan brukes til å forske på hvordan ansatte i hjemmesykepleien eller på sykehjem kan bedre rutinene for å kunne gjøre en god klinisk vurdering, for å gi mer presis helsehjelp eller styrke kvaliteten på informasjonen som gis til fastlegen og sykehuset. Helsepersonell kan også trene på hvilke vurderinger og tiltak som fungerer best om det kommer inn en uklar og ustabil pasient, der man ikke vet hva pasienten feiler.

Fremtidens forskningsbaserte undervisning

Forskningslaboratoriet skal brukes til å forske frem nye undervisningsmetoder. Her kan vi utvikle og teste forskjellige metoder og gjøre så kontrollerte eksperimenter som mulig før universitetet tar metoden i bruk i den vanlige undervisningen.

Forskningslaboratoriet er også myntet på å forske på undervisningsmetoder i etter- og videreutdanning av helsepersonell som allerede er ferdig utdannet.

Moderne instruksjonsvideoer

I forskningslaboratoriet er det mulig å lage gode instruksjonsvideoer. Da slipper vi for eksempel å gjennomføre opptakene på en aktiv institusjon eller et vanlig legekontor der vi må ta hensyn til pasientbehandling, personvern og taushetsplikten når vi filmer pasienter. De nye videoene skal brukes til e-læring på nett.

legekontor med videoopptak
Videopptak på behandlingsrommet. Foto: Yngve Vogt

Om UiO:eColab i Apollon

Publisert 10. jan. 2017 14:14 - Sist endret 25. feb. 2021 15:26