Fagdag i etikk, Tromsø --- OBS utsettes til 2020

Fagdag i etikk utsettes til 2020. 

Målgruppen er særlig de som jobber som etikkveiledere eller har/ønsker å ha et særskilt ansvar for etikkarbeid i kommunen sin.

Fagdagen er tilnærmet lik arrangementene som fant sted i Kristiansand og Stavanger. 

Program

08.30-09.00    Registrering 

09.00-09.15    Velkommen. Kort om det å være etikkveileder og det å                            ha ansvar for kommunens etikkarbeid. 

09.15-09.30    Summegrupper.  Hva har deltakerne lykkes med, hva                             kommer ut av etikkarbeidet, hva kan forbedres, hva har                           de selv behov for?

09.30-10.15    Erfaringsdeling i plenum 

10.30-11.30    Hvordan lykkes med etikkarbeidet – på arbeidsplassen                           og i kommunen? 

11.45-1230    Hverdagsetikk. 

12.30-13.15    Lunsj

13.15-14.00    Tvang og selvbestemmelse som etiske utfordringer i                              arbeidshverdagen 

14.15-15.45    Gruppearbeid: Drøfting av case. 

15.45–16.00   Hva tar vi med oss fra denne dagen? Hva kan KS og                               SME bidra med av kurs og opplæring?
 

 

Publisert 9. sep. 2019 10:17 - Sist endret 11. okt. 2019 12:33