Oppstarts- og erfaringsseminar 2019

Oppstarts- og erfaringsseminar for etikkråd og kliniske etikkomiteer i kommunehelsetjenesten skal i år arrangeres på UiO. 

Oppstartseminaret vil være 2. april, for kommuner som ønsker å starte en etikkomité / et etikkråd og trenger opplæring og tips om hvordan å gå fram for å få det til. 

Erfaringsseminaret vil være 3. april for kommuner som allerede er i gang med arbeidet, og vil ha fokus på erfaringsdeling. 

Man velger selv om man vil delta på en eller to dager.

FORELØPIG PROGRAM (pdf)

Spørsmål? Kontakt: kristin.weaver@medisin.uio.no

Kursansvarlige: Anne Kari Tolo Heggestad, Heidi Karlsen, Morten Magelssen.

Publisert 11. jan. 2019 13:56 - Sist endret 26. sep. 2019 16:45