De vanskelige beslutningene - etikk og jus i verktøykassa

Kurs i etikk for leger i alders- og sykehjemsmedisin

Soria Moria hotell med utsikt

Målgruppe

Leger i alders- og sykehjemsmedisin og fastleger. Kurset vil også være relevant for kommune- og fylkesleger.

Læringsmål

Leger som arbeider med gamle står overfor mange og krevende etiske dilemmaer. Dette kurset gir deg kunnskap om og økt innsikt i etiske dilemmaer knyttet til behandling av gamle. Sentrale temaer er pasientautonomi, forhåndssamtaler på sykehjem og i allmennpraksis, beslutninger om begrensning av livsforlengende behandling, samtykkekompetanse og tvang samt prioritering og ressursbruk. Kurset gir deg viktig kunnskap om både etikk og jus, samt praktiske verktøy for å håndtere etiske dilemmaer i arbeidshverdagen.

Godkjenninger

Kurset er godkjent av Den norske legeforening for følgende spesialiteter:

Allmennmedisin: godkjennes med 15 poeng som emnekurs/klinisk emnekurs i medisinsk etikk til videre- og etterutdanningen.

Kompetanseområdet alders- og sykehjemsmedisin: godkjennes med 15 timer som valgfritt kurs.

Geriatri: godkjennes med 15 timer som valgfritt kurs for leger i spesialisering og spesialistenes etterutdanning.

Program

Kursavgift: 3400,-

Prisen inkluderer lunsj begge dager, middag 23. mai og overnatting fra torsdag til fredag.

Overnatting andre netter enn "kursnatten" bestilles og betales av deltager selv.

Påmelding

Påmeldingsfristen er gått ut. Ta kontakt dersom du ønsker å stå på venteliste.

 

Kontaktperson: Anders Tvedt

Publisert 12. sep. 2018 15:11 - Sist endret 15. mai 2019 12:51