English version of this page

Forskningsaktuelt

Aktuelle forskningssaker

  • streptococcus-pneumoniae-colourbox-660 Ny metode kan gi skreddersydde vaksiner  11. mars 2020

    Vaksiner kan bli langt mer treffsikre og effektive enn i dag. En ny metode gjør at vi kan utvikle nye vaksiner billigere og bedre, og kanskje komme bakteriene i forkjøpet.

  • klungland-forskning-660x Modifisert RNA har direkte effekt på DNA 24. jan. 2020

    I et nytt samarbeid mellom UiO og fagmiljøer i Nottingham og Oxford er det nå vist at modifikasjoner på RNA har en direkte effekt på DNA.

Arrangementer

12. juni 2020 12:15 , Zoom

M.Sc Mari Mohn Paulsen at Institute of Basic Medical Sciences will be defending the thesis “Development and evaluation of a decision support system to prevent and treat disease-related malnutrition” for the degree of PhD (Philosophiae Doctor).