English version of this page

Aktuelle forskningssaker

En underarm med atopisk eksem, et væskefylt, rødt utslett.
Publisert 24. feb. 2020 14:27

Ny studie publisert i The Lancet viser at oljebad eller smøring av hudkrem ikke forebygger atopisk eksem. Fuktighetskrem anbefales fortsatt som godt dokumentert behandling mot atopisk eksem.

Publisert 20. feb. 2020 12:54

På 1950 og -60-talet blei LSD vurdert som ei effektiv behandling mot traumar og tvangsliding. Etter år med høglydt offentleg debatt, vart det derimot heilt slutt på behandlingsforma i Noreg i 1976.

Bildet kan inneholde: utklipp, linje, grafisk design, grafikk.
Publisert 14. feb. 2020 13:33

Livmorhalskreft kan innen 20 år være utryddet i USA, dersom dagens screening- og vaksineordning opprettholdes. Det kan skje enda raskere dersom screeningdekningen økes til 90 prosent.

Foto av sebrafisk.
Publisert 7. feb. 2020 12:15

Forskere bruker mange modellorganismer for å skjønne menneskets biologi, fra enkle gjærceller til mer avanserte dyremodeller som fluer og mus. Camila Esguerra ved NCMM er tilhenger av en alternativ dyremodell: sebrafisken.

Deig og mel
Publisert 7. feb. 2020 12:09

Stiftelsen Kristian Gerhard Jebsen forlenger støtten til senter for cøliakiforskning. Senteret som startet i 2016 får nå anledning til å gjennomføre studier som bringer igangsatte prosjekter nærmere klinisk anvendelse.

Blå sløyfe
Publisert 4. feb. 2020 00:10

Tykktarmskreft er en av kreftformene som øker mest i Norge og det snakkes og skrives mye om denne kreftformen. I dag, 4. februar, markeres den internasjonale kreftdagen. I den anledning får du de viktigste fakta om tykktarmskreft her.

Undersøkelser laboratoriun
Publisert 3. feb. 2020 09:53

Mange er opptatt av virus, smittefare og behandling i disse dager. Gunnveig Grødeland forsker blant annet på influensavirus og utvikling av vaksiner ved institutt for klinisk medisin. 

Bilde viser en gammel mann med rynker.
Publisert 29. jan. 2020 12:06

Tilskudd av stoffet NAD+ ga både syke og friske fluer og mark forbedret helse og livslengde. Nå hevder forskerne bak forsøkene at stoffet også kan bidra til å hjelpe pasienter som eldes raskere enn friske mennesker.

DNA
Publisert 24. jan. 2020 12:48

I et nytt samarbeid mellom UiO og fagmiljøer i Nottingham og Oxford er det nå vist at modifikasjoner på RNA har en direkte effekt på DNA.

Bildet kan inneholde: kvinne, ansikt, mennesker, hode, smil.
Publisert 10. jan. 2020 13:52

Det er for lite kunnskap om nytten og skadepotensialet av ulike screeningprogram for kreft. Flere av programmene introduseres uten at det er utført nødvendig testing av metodene i forkant.

Eldre mann sitter ute, ryggen til og med stokk i hånden. Du ser en pleier stå ved ham og holder en betryggende hånd over hans.
Publisert 8. jan. 2020 12:35

Rettferdighet er et kjerneprinsipp i fordeling av velferdsgoder. Likevel er det variasjoner i hvordan norske kommuner tildeler sykehjemsplasser og vurderingene som ligger til grunn.

Bildet kan inneholde: nummer, font.
Publisert 20. des. 2019 08:11

Forskningsjuks synes vel så mye å være et miljøproblem som et spørsmål om personlig integritet, viser en studie utført av Senter for medisinsk etikk.

Bildet kan inneholde: barn, baby, hud, hånd, kinn.
Publisert 19. des. 2019 14:29

En liten morkake øker risikoen for at barnet dør i sin første levemåned, viser ny forskning.

Nøtter
Publisert 19. des. 2019 11:24

Hvis du vil holde vekta, redusere risiko for hjerte- og karsykdom og enkelte typer kreft, er daglig inntak av nøtter å anbefale ikke bare til jul, men hele året.

Forskere
Publisert 4. des. 2019 16:29

Aortaklaffeforkalkning er en utfordrende tilstand for helsevesenet og for pasientene det gjelder. Det finnes ingen behandling utover kirurgi. Mariia Bogdanova disputerte nylig med en avhandling der hun ser på muligheten for en fremtidig farmakologisk behandling.