English version of this page

Helse og kommunikasjon

Gruppen forsker på kommunikasjon og samhandling i helsesektoren med særlig fokus på klinisk kommunikasjon og publikums forståelse av medisinsk forskning.

Foto: Øystein H. Horgmo, UiO

Les mer på de engelske sidene til forskningsgruppen for helse og kommunikasjon.

Publisert 23. feb. 2011 10:29 - Sist endret 20. apr. 2022 11:11