English version of this page

Hjernens plasitistet

Dette tematiske området tar sikte på å erhverve innsikt i hjernens plastisitet og avsløre de underliggende molekylære mekanismene. Vi vil undersøke både strukturelle og fysiologiske aspekter av hjernen plastisitet og deres bidrag til utviklingen av både den friske- og den syke hjernen.

Visjon

Hjernen kjennetegnes ved dynamisk, erfaringsbasert omorganisering av nervebaner og foredling av synapser gjennom hele livet, både under fysiologiske og patologiske tilstander. Kombinasjonen av synaptisk plastisitet (formbarhet) og nydannelse av nerveceller i voksen alder gir grunnlag for hjernens funksjoner som hukommelse og læring. Videre er hjernens plastisitet avgjørende for muligheten for å bli frisk og å kunne tilpasse seg til omgivelsene etter hjerneskader. Faktisk er plastisitet en forutsetning for mylderet av hjernefunksjoner som oppstår som respons til skiftende omgivelser og krav.

Vi ønsker å gå utover dagens forskningsfront ved å ta i bruk avansert og hypermoderne teknologi (slik som konfocal-, to-photon- og elektronmikroskopi, dynamiske optiske opptak teknikker, genetiske modifikasjoner i dyremodeller, molekylær avbildning, Elektrofysiologiske studier i froskeegg (Xenopus laevis oocytter), ekstracellulære elektrofysiologiske registreringer i hjerneskiver, optogenetisk eksperimentell embryologi, stamcelleteknologi og nevrokjemi).

Vi vil forene våre anstrengelser og samarbeide synergistisk for å klarlegge molekylære mekanismer som bidrar til hjernens plastisitet. Dette håper vi vil bidra til å identifisere nye fremtidige behandlingsalternativer til bruk ved hjernesykdomme.

Les mer på det tematiske områdets engelske sider.

Publisert 21. mai 2019 10:34 - Sist endret 14. aug. 2019 13:06