FBL: Ferdighetsbasert læring for helseprofesjons-utdanninger

Prosjektet skal utvikle, prøve ut og evaluere det helt nye undervisningskonseptet «Ferdighets-basert læring» (FBL).

FBL vil være et generisk konsept for innlæring av ikke-tekniske ferdigheter i helseprofesjonsstudier. 

Legestudenter som jobber med en PC

Illustrasjon: Colourbox

Om prosjektet

Det vil være et integrert, studentsentret læringsmiljø hvor studenten løser et stort antall casebaserte oppgaver som krever bruk av ikke-tekniske ferdigheter. FBL som konsept vil testes ut på medisin, odontologi og klinisk ernæring og deretter spres til tilsvarende helseprofesjonsutdanninger i Norge. 

Hver student vil få personlig tilbakemelding og individuell veiledning relatert til studentens eget ferdighetsnivå, blant annet gjennom «dataspill-mekanismer».

Studenten vil få kontinuerlig formativ vurdering med synlige ferdighetspoeng som surrogat for karakternivå, og gradvis økning i vanskelighetsgrad når man behersker et sett med oppgaver som er aktivt samstemt med eksamenskommisjonene.

Hensikten med FBL er å sikre at hver student får systematisk og erfarings-basert mengdetrening i å løse oppgaver som er direkte yrkesrelevante, med økt kvalitet på pasientbehandlingen i helsetjenesten som forventet resultat.

Mål

  • Utvikle, implementere og evaluere en generisk pedagogisk modell for FBL.
  • Utvikle, implementere og evaluere digitale strukturer og driftsmodeller for FBL-opplegg som optimaliserer spredningsaktiviteter.
  • Utvikle, implementere og utvikle systemer for aktiv samstemming av FBL-opplegg med eksamenskommisjoner.
  • Videreutvikle LMS-software tilrettelagt for FBL og aktiv samstemming.
  • Utvikle dokumentasjon basert på systematiske evalueringsaktiviteter og praktiske erfaringer med FBL-oppleggene, med siktepunkt å utarbeide praktiske veiledere for andre institusjoner og miljøer som ønsker å implementere FBL.
  • Spredningsaktiviteter til profesjonsstudiene i medisin, odontologi og klinisk ernæring ved andre institusjoner som har disse utdanningene, samt andre helseprofesjonsstudier som sykepleie, fysioterapi m.m.
  • Legge til rette for uavhengig pedagogisk følgeforskning på effektene av digitale læremidler, flipped classroom og FBL for LINK og andre pedagogiske fagmiljøer.

Finansiering

Samarbeid

 

 

Publisert 24. nov. 2021 15:35 - Sist endret 24. nov. 2021 15:35