English version of this page

FishMeal-studien

FishMeal-studiens formål er å undersøke helseeffekter av proteinpulver laget av laks, hos personer med nedsatt glukosetoleranse.

Ernæring, miljø og bærekraft

I 2015 vedtok FNs medlemsland 17 mål for bærekraftig utvikling. Flere av målene er rettet mot utrydding eller reduksjon av ernæringsrelaterte utfordringer, inkludert mål 3 «God helse» som omhandler å sikre god helse og fremme livskvalitet for alle. Mål 12 «Ansvarlig forbruk og produksjon» og mål 14 «Liv under vann» omhandler henholdsvis å sikre bærekraftige forbruks- og produksjonsmønstre, og å bevare og bruke hav og marine ressurser på en måte som fremmer bærekraftig utvikling.

Fisk er en begrenset ressurs. Det er derfor viktig at vi utnytter de allerede høstede marine ressurser fullt ut. I dag spiser vi kun fiskefileten, og omtrent 40 % av laksen regnes som restprodukt som ikke brukes til humant konsum.

Norge er en av verdens største fiskerinasjoner, og med den forventede veksten i akvakulturnæringen vil større mengder proteinrike biprodukter bli tilgjengelig. I et bærekraftig perspektiv er det ønskelig å undersøke om mer av fisken kan brukes til humant konsum.

Om prosjektet

Det overordnede målet med prosjektet er å undersøke effekter av proteinpulver av laks i en human intervensjonsstudie, med hensyn til metabolske risikomarkører.

Vi vil inkludere menn og kvinner ≥ 20 år med nedsatt glukosetoleranse til en åtte ukers randomisert, kontrollert parallellstudie. Deltagerne vil få kapsler med proteinpulver eller placebo. Vi begynner rekrutteringen i august 2018.

Bakgrunn

Diabetes er en betydelig bidragsyter til den totale sykdomsbyrden i Norge, og hjerte- og karsykdom er den vanligste dødsårsaken. Både mager og fet fisk er vist å ha gunstige helseeffekter, noe som tyder på at ikke alle effekter skyldes omega-3-fettsyrer. I tillegg til omega-3, inneholder fisk flere potensielt helsefremmende komponenter som taurin, vitamin D, vitamin B12, jod, selen, og mer uspesifiserte komponenter som bioaktive peptider.

Finansiering

FishMeal-studien finansieres av Norges Forskningsråd/Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond.

Publisert 31. mai 2018 14:06 - Sist endret 7. feb. 2020 15:09