English version of this page

Seksjon for intern service

Seksjonen innbefatter IMB bygg- og arealkoordinator og serviceavdelingene Mekanisk verksted, Elektronikkverkstedet, IT-avdelingen og Foto- og Grafikktjenesten. Seksjonen sikrer et effektivt teknisk servicetilbud av høy kvalitet til instituttets forskningsmiljøer.

Ansatte

Kontakt

Postadresse Postboks 1110, Blindern 0372 Oslo Besøksadresse Sognsvannsveien 9 Domus Medica 0372 Oslo Stedkode: 510110