Seksjon for molekylær ernæring

Seksjon for molekylær ernæring jobber med å studere sammenhenger mellom energimetabolisme, overvekt og komorbiditeter.

Undervisning ved seksjonen

Seksjonen tar del i undervisningen av masterstudenter i klinisk ernæring og profesjonsstudiet i medisin ved Institutt for medisinske basalfag.

Forskning ved seksjonen

Ekspertisen i seksjonen omfatter kompetanse i molekylær biologi og epidemiologi samt bruk av dyre- og humane modeller for preventive og terapeutiske intervensjonsstudier.

Seksjonens forskning fokuserer på tre kjerneområder:

  • Betydningen av kostintervensjon med aminosyrer og fettsyrer for å regulere energimetabolisme ved overvekt.
  •  Forstå de molekylære mekanismene for hvordan hyperglykemi, fettsyrer, aminosyrer og fysisk aktivitet påvirker insulininsensitivitet , overvekt  og comorbiditeter
  • Studere de molekylære mekanismene som forbinder overvekt med inflammasjon samt kreft samt hvordan inflammasjon og kreft kan føre til cachexia.

Kontakt

Postadresse Postboks 1046 Blindern 0317 Oslo Besøksadresse Domus Medica Gaustad Sognsvannsveien 9 0372 Oslo Telefon: 22 85 13 40