Thomas Sæther

Førsteamanuensis - Stamcelleepigenetikk
Bilde av Thomas Sæther
English version of this page
Telefon +47 22851510
Rom 2245
Brukernavn
Besøksadresse Sognsvannsveien 9 Domus Medica 0372 Oslo
Postadresse Postboks 1112 Blindern 0317 Oslo

Faglige interesser

Mitt forskningsfokus ligger i skjæringspunktet mellom transkripsjon, genregulering og ernæring. For tiden jobber jeg som førsteamanuensis i kromatingruppa ved avdeling for molekylærmedisin. Her fokuserer vi på regulering av kromatin i fettstamceller. Vi studerer også hvordan transkripsjonsfaktorer samarbeider i reguleringen av nysyntese av fett i lever.
 
 

Undervisning

 • MED1100 (forelesninger og smågruppeundervisning)
 • MED2200 (smågruppeundervisning)
 • ERN2300 (tidl. emneansvarlig)
 • ERN3200 (veiledning i artikkelskriving)
 • ERN4210 (forelesninger)

Sosiale medier

Bakgrunn

 • Førsteamanuensis i Kjerneresptorgruppa ved Avdeling for ernæringsvitenskap, UiO, fra 2015-2018.
 • Postdoktor i Kjerneresptorgruppa ved Avdeling for ernæringsvitenskap, UiO og Institutt for medisinsk biologi, UiT fra 2012-2015, med fokus på marin bioprospektering etter nye PPAR agonister.
 • Postdoktor i MYB-gruppa ved IMBV, UiO, fra 2008 til 2012 hvor jeg studerte transkripsjonsfaktoren c-Myb, eukaryot genregulering, transkripsjon, kromatin, epigenetikk og posttranslasjonell modifisering, spesielt SUMOylering.
 • PhD i molekylær biovitenskap, UiO, 2008: Positive and negative modulation of the transactivation potential of the transcription factor c-Myb - novel regulatory mechanisms for a classical proto-oncoprotein. Les mer
 • Hovedfag i biokjemi, UiO, 2003: Metabolism of polyunsaturated fatty acids in rat testis. Les mer

Priser

 • Direktør Throne Holst Stiftelse for ernæringsforsknings pris for beste poster 2016: Anti-diabetic activity from marine lipids: new anti-diabetic drugs.
 • Nordic Association for Andrology’s Young Scientist Award, 2001: Effect of dietary fats, insulin and dexamethasone on delta-6-desaturase expression in rat testis.

Samarbeid

 • Prof. Trond Vidar Hansen, Farmasøytisk institutt, UiO: kjemisk syntese av PPAR-aktiverende forbindelser.
 • Prof. Ingebrigt Sylte, Institutt for medisinsk biologi, UiT Norges arktiske universitet: 3D in silico docking av PPAR-agonister.
 • Seniorforsker Steinar Paulsen, MabCent - SFI, UiT Norges arktiske universitet: HTS etter nye kjernereseptorligander fra marine invertebrater.
 • Prof. Hilde Nebb, Avd. for ernæringsvitenskap, UiO: metabolsk genregulering og livsstilssykdommer. 
 • Prof. Dan Voytas, University of Minnesota: Design av zinkfingernukleaser for målrettet modifisering av gener.
 • Prof. Tom Gonda, University of Queensland: Studier av de transformerende egenskapene til transkripsjonsfaktoren c-Myb.
Emneord: Ernæring, Molekylær ernæring, Livsstilssykdommer, Diabetes og hormoner, Kjernereseptorer, Transkripsjon
Publisert 14. aug. 2012 13:04 - Sist endret 15. okt. 2021 14:29