English version of this page

Identifiserte 64 DNA-varianter som øker risikoen for bipolar lidelse

Funnene kan ha betydning for fremtidig forebygging og behandling, og er et viktig skritt mot mer kunnskap om årsakene til bipolar lidelse.

Ett hvitt og ett svart hode vendt mot hverandre

DNA er arvestoff som finnes i alle celler. Forskerne undersøkte hele menneskets arvemateriale i denne studien, og lette etter genvarianter som forekommer hyppigere hos personer med bipolar lidelse. Studien er et viktig skritt mot mer kunnskap om årsakene til bipolar lidelse. Illustrasjonsbilde: Colourbox.com. 

Bipolar lidelse er en psykiatrisk lidelse hvor pasienter opplever faser av mani eller hypomani, det vil si perioder med sterk eller moderat oppstemthet, og faser av depresjon. Mellom 1 og 2 prosent av befolkningen rammes, og sykdommen anses som et stort folkehelseproblem både i Norge og på verdensbasis. Den oppstår ofte i ung voksen alder, er en viktig årsak til uførhet og kan ofte gi livslange plager.

Avdekket 33 nye DNA-varianter

Bilde av professor Andreassen
Professor Ole Andreassen ledet studien som er den hittil største genetiske studien av bipolar lidelse. Foto: Kirsten Sjøwall, UiO.

Forskere har identifisert 64 DNA-varianter som gir økt risiko for bipolar lidelse i en stor, internasjonal studie. 33 av de 64 identifiserte DNA-variantene var hittil ikke blitt avdekket. Dette betyr at vi nå kjenner til flere enn dobbelt så mange genvarianter som før.

–  Studien vår fant DNA-varianter involvert i hjernecellekommunikasjon og kalsiumsignalering som øker risikoen for bipolar lidelse, forteller Ole Andreassen som ledet studien.

Han er professor ved Institutt for klinisk medisin og leder ved Norsk senter for mentale lidelser, NORMENT.

Studien er det hittil største genetiske studiet av bipolar lidelse. Flere forskere fra NORMENT bidro til arbeidet.

Forskerne er spesielt interesserte i en ny oppdagelse, nemlig at det er kommunikasjonen mellom hjerneceller som er avhengig av kalsium som er knyttet til økt risiko for bipolar lidelse. Dette kan føre til en ny retning for behandling.

Åpner opp for nye behandlingsmuligheter

Resultatene fra studien kan ha betydning for forebygging og behandling av bipolar lidelse i fremtiden. Andreassen forteller at funnene åpner opp for nye behandlingsmuligheter.

–  Videre analyser av de genetiske funnene antyder at man kan undersøke om legemidler som blokkerer kalsium har en mulig effekt i behandlinger av bipolar lidelse. Dette er legemidler som allerede brukes til behandling av høyt blodtrykk og andre tilstander i sirkulasjonssystemet, forteller forskeren.

Sirkulasjonssystemet består av hjertet, blodet og alle blodårene i kroppen. Det transporterer ulike stoffer, som oksygen, næringsstoffer, hormoner og antistoffer, rundt i kroppen.

Ifølge forskerne kan funnene også brukes som grunnlag for å utvikle andre typer medikamenter til behandling av bipolar lidelse.

–  Men dette tar tid. Det kreves grundige studier av legemidler for å finne ut om slike nye medikamenter kan være effektive og ikke har bivirkninger, legger Andreassen til.

Kunnskapen fra studien kan også danne grunnlag for å utvikle forebyggende tiltak for personer som har høy genetisk risiko for bipolar lidelse.

Et verktøy for å forstå årsakene til bipolar lidelse

Forskerne undersøkte hele menneskets arvemateriale og utførte en såkalt genomvid assosiasjonsstudie. Dette innebærer at de kartla DNA-variantene til et svært stort antall personer og lette etter genvarianter som forekom hyppigere hos personer med bipolar lidelse.

Studien inkluderte nesten 42 000 deltakere med bipolar lidelse og sammenlignet deres genvarianter med mer enn 370 000 personer uten bipolar lidelse. Deltakerne var fra ulike europeiske land, deriblant Norge. I alt undersøkte forskerne mer enn 7,5 millioner DNA-varianter.

–  Det store antallet deltakere gir større statistisk kraft for å finne de genetiske variantene knyttet til bipolar lidelse. Det gir oss mulighet til å finne mange nye genvarianter og begynne å se på den relaterte biologien, forteller Andreassen.  

Han forteller at studien med dette innvarsler en ny æra med oppdagelse av risikovarianter, og dermed er et viktig skritt mot mer kunnskap om årsakene til bipolar lidelse.

Vil avdekke flere genvarianter i enda større studier

De 64 identifiserte DNA-variantene danner et grunnlag for videre forskning på den underliggende biologien ved bipolar lidelse, og ikke minst hvordan genetisk sårbarhet samspiller med miljøfaktorer. Forskere ved NORMENT er allerede i gang med oppfølgingsstudier.

–  På senteret vårt har vi flere studier, både laboratoriestudier og kliniske studier, som vil være viktige for å følge opp funnene, sier Andreassen, og legger til:

–  Videre jobber vi med å utvide antall deltakere i de internasjonale genetiske studiene. Det ser ut som om vi kan få doblet antall deltakere i løpet av neste år, noe som vil gi enda flere genvarianter, avslutter han.

Kontakt

Publikasjon

  • Mullins, N., Forstner, A.J., O’Connell, K.S. et al. Genome-wide association study of more than 40,000 bipolar disorder cases provides new insights into the underlying biology. Nat Genet 53, 817–829 (2021). https://doi.org/10.1038/s41588-021-00857-4
Emneord: Bipolar lidelse, Genetikk, Ole Andreassen, NORMENT Av Elin Martine Doeland
Publisert 26. aug. 2021 12:18 - Sist endret 26. aug. 2021 12:20