Tidligere arrangementer

Image may contain: Clothing, Cheek, Smile, Sleeve, Electric blue.
Tid og sted: 7. mai 2021 12:15, Zoom

Cand.med. Kirsten Wedervang-Resell at Institute of Clinical Medicine will be defending the thesis Immune and metabolic markers in early-onset psychosis for the degree of PhD (Philosophiae Doctor).

Illustrasjonsbilde: Bipolarforeningen
Tid og sted: 24. mars 2021 18:0020:00, Zoom

Har du spørsmål om bipolare lidelser? Bipolarforeningen og NORMENT markerer Verdensdagen for bipolare lidelser med å invitere til et gratis webinar der du kan stille dine spørsmål. Store og små.

Bildet kan inneholde: azure, blå, linje, aqua, elektrisk blå.
Tid og sted: 22. mars 2021 09:3025. mars 2021 13:35, Zoom, link will be provided later
Bildet viser to hender som holder opp en illustrasjon av et hode over en folkemengde
Tid og sted: 4. mars 2021 18:0019:30, Zoom

Hva gjør at noen mennesker utvikler schizofreni, og hvilken rolle spiller miljøfaktorer som traumer, kosthold og rusbruk? NORMENT inviterer til et webinar der vi belyser disse spørsmålene med utgangspunkt i ny forskning på feltet.

Image may contain: Brown, Infrastructure, Line, Amber, Ceiling.
Tid og sted: 17. feb. 2021 13:0015:30, Digitalt

Psykiske lidelser er en av de ledende årsakene til funksjonsnedsettelse og død på global basis. De er også blant de mer kostbare lidelsene for samfunnet. Den underliggende årsaken til denne typen sykdommer er en kompleks sammensetning av genetiske, biologiske og psykososiale mekanismer. Teknologiske fremskritt kan bidra til å navigere i denne kompleksiteten, og føre til en bedre forståelse av lidelsene som igjen kan gi bedre strategier for behandling og forebygging.

Bildet kan inneholde: person, panne, nese, ansikt, briller.
Tid og sted: 4. feb. 2021 10:3014:00, Zoom

Lynn Marquardt disputerer for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen tDCS as treatment in neuro-psychiatric disorders. The underlying neuronal mechanisms of tDCS treatment of auditory verbal hallucinations.

Image may contain: Lip, Cheek, Brown, Hairstyle, Skin.
Tid og sted: 22. jan. 2021 12:15, Zoom

Cand.psychol. Jannicke Fjæra Laskemoen at Institute of Clinical Medicine will be defending the thesis “Sleep disturbances in schizophrenia spectrum and bipolar disorders” for the degree of PhD (Philosophiae Doctor).

Tid og sted: 22. jan. 2021 10:15, Zoom

Cand. Psychol. Jannicke Fjæra Laskemoen at Institute of Clinical Medicine will give a trial lecture on the given topic: Understanding psychosis as trauma: Theories and empirical knowledge on the potential link between psychosis and trauma.

Image may contain: Clothing, Eyewear, Glasses, Vision care, Cheek.
Tid og sted: 18. jan. 2021 12:15, Zoom

MSc Ingrid Hartveit Svendsen at Institute of Clinical Medicine will be defending the thesis “Basic self-disturbances in first treated psychosis – A seven-year follow-up study. An exploration of stability, impact on recovery and sense of coherence” for the degree of PhD (Philosophiae Doctor).

Tid og sted: 18. jan. 2021 10:15, Zoom

MSc Ingrid Hartveit Svendsen at Institute of Clinical Medicine will give a trial lecture on the given topic: The role of metacognition in psychotic disorders; theoretical considerations and treatment implications.

Illustrasjonsbilde: Bipolarforeningen
Tid: 3. des. 2020 18:0019:30

Bipolarforeningen arrangerer i samarbeid med NORMENT og Rådet for psykisk helse en digital temakveld med fokus på bipolar lidelse og familierelasjoner. 

Portrettfoto av Tone Elise Gjøtterud Henriksen
Tid og sted: 23. okt. 2020 12:1515:15, Microsoft Teams

Tone Elise Gjøtterud Henriksen disputerer for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen Blue-blocking glasses as adjunctive treatment for bipolar mania — and exploration of motor activity patterns in serious mental disorders.

Portrettfoto av Eirik Kjelby
Tid og sted: 16. okt. 2020 12:1515:15, Microsoft Teams

Eirik Kjelby disputerer for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen Depressive symptoms in psychotic disorders: Trajectories of depression and antidepressive effectiveness of antipsychotic medication.

Bildet kan inneholde: Aqua, Blå, Turkis, Tekst, Blågrønn.
Tid og sted: 24. sep. 2020 17:0018:15, Zoom

I anledning Forskningsdagene 2020 inviterer NORMENT til et digitalt seminar om hjerneforskning og psykiske lidelser. 

Portrettfoto av Ibrahim Akkouh
Tid og sted: 6. mai 2020 12:1515:00, Zoom

Ibrahim Akkouh disputerer for ph.d.-graden ved Universitetet i Oslo med avhandlingen Transcriptional Modeling of Severe Mental Illnesses

Tid og sted: 2. apr. 2020 18:0020:30, Litteraturhuset, Oslo

Bipolarforeningen arrangerer i samarbeid med NORMENT og Rådet for psykisk helse en temakveld med fokus på vanskelige familierelasjoner. Møtet er avlyst pga coronaviruset.

DNA illustration
Tid og sted: 16. mars 2020 09:0019. mars 2020 14:00, Ullevål sykehus, building 25. Kurssal 2 1.et
Tid og sted: 3. mars 2020 08:3014:00, Bikuben, Haukeland University Hospital, Bergen

NORMENT og Bergen Center for Brain Plasticity (BCBP) arrangerer et åpent symposium om forskning og samarbeid.

Tid og sted: 10. feb. 2020 17:0019:00, Litteraturhuset, Oslo

Klinikk psykisk helse og avhengighet ved Oslo universitetssykehus inviterer til temakvelder for pasienter, pårørende og andre interesserte.

Tid og sted: 8. feb. 2020 11:0017:30, Gamle festsal, Domus Academica (Urbygningen)

I forbindelse med sitt 30-årsjubileum arrangerer Oslo Diabetes Forskningssenter et jubileumssymposium i samarbeid med UiO, OUS, Folkehelseinstituttet og Diabetesforbundet.

Tid og sted: 30. jan. 2020 18:0020:30, Litteraturhuset, Oslo

Bipolarforeningen arrangerer i samarbeid med NORMENT og Rådet for psykisk helse en temakveld med fokus på selvmord.

Bildet kan inneholde: briller.
Tid og sted: 29. jan. 2020 11:1516:00, Auditoriet, Armauer Hansens hus, Haukelandsveien 28, Bergen

Priyanthi Borgen Gjerde disputerer for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen Lipid effects during antipsychotic drug treatment and their relevance for clinical outcomes.

Bildet kan inneholde: kvinne, hår, gul, blad, skjønnhet.
Tid og sted: 6. des. 2019 12:1515:00, Auditorium 3, Psykologisk institutt

Master i psykologi Luigi Maglanoc vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. 

Elucidating depression heterogeneity using clinical, neuroimaging and genetic data

Bildet kan inneholde: kvinne, hår, øyenbryn, panne, frisyre.
Tid og sted: 5. des. 2019 10:1515:00, Auditoriet, Armauer Hansens hus, Haukelandsveien 28, Bergen

Farivar Fathian disputerer for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen C-reactive protein in schizophrenia-spectrum disorders; relationship to cognitive functions and medications.

Tid og sted: 28. nov. 2019 13:0016:00, Grønt Auditorium, Rikshospitalet

Vi markerer 125 år med Farmakologisk Institutt med et jubileumsseminar.