Prøveforelesning: Line Kristin Johnson

Cand.scient. Line Kristin Johnson ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Vektøkning etter bariatrisk kirurgi: årsaker, forebygging og behandling.

Tid og sted for disputasen

Se disputas

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Johan Martin Hindrum

Publisert 4. juni 2013 14:18