Prøveforelesning: M.Sc. Meryl Sønderby Lillenes

M.Sc. Meryl Sønderby Lillenes ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Memory and the aging brain.

Tid og sted for disputasen

Se disputas

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Johan Martin Hindrum

 

Publisert 4. okt. 2013 09:11