Prøveforelesning: Heidi Maria Namløs

Cand.scient. Heidi Maria Namløs ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Personalized medicine for sarcomas - opportunities and limitations.

Disputas

Se disputas

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Kari-Anne Bjørnerud
 

Publisert 30. apr. 2013 14:59