Prøveforelesning: Njord Nordstrand

Cand.med. Njord Nordstrand ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: (Medical) risk related to blood pressure variability.

Disputas

Se disputas

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Natalia Andronova
 

Publisert 17. okt. 2013 15:01