Prøveforelesning: Hanne Aaserud Aulie

Cand.med. Hanne Aaserud Aulie ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Kardiovaskulære manifestasjoner ved revmatisk sykdom

Disputas

Se disputas

Kontakt

For mer informasjon, kontakt Gruppe for forskerutdanning
 

Publisert 30. nov. 2015 12:57 - Sist endret 30. nov. 2015 13:40