Prøveforelesning: Tone Lise Åvitsland

Cand.med. Tone Lise Åvitsland ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Utredning og behandling av kroniske magesmerter hos barn

Disputas

Se disputas

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Kari-Anne Bjørnerud
 

Publisert 20. nov. 2015 10:26 - Sist endret 20. nov. 2015 10:26