Prøveforelesning: Sigmund Brabrand

Cand.med. Sigmund Brabrand ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Curative treatment for prostate cancer - what is achieved?

Disputas

Se disputas

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Kari-Anne Bjørnerud
 

Publisert 26. nov. 2015 10:24 - Sist endret 26. nov. 2015 10:26