Prøveforelesning: Daniel de la Rosa Carrillo

Cand.med. Daniel de la Rosa Carrillo ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Affinity assay of sub cellular proteomes - from method development towards clinical applications in dermatology

Disputas

Se disputas

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Kari-Anne Bjørnerud
 

Publisert 3. nov. 2015 15:54 - Sist endret 3. nov. 2015 15:57