Prøveforelesning: Elen Gjevik

Cand. med. Elen Gjevik ved institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Diatese-stress modellen og komorbiditet ved ASD. Implikasjoner for tilrettelegging og behandling.

Disputas

Se disputas

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Fredrik E. Christiansen

Publisert 11. mai 2015 08:55