Prøveforelesning: Trygve Sørdahl Hall

Cand.med. Trygve Sørdahl Hall ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Forekomst av, årsaker til og håndtering av forhøyet troponin målt med høysensitiv teknikk utenom akutt koronarsyndrom.

Disputas

Se disputas.

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Silje H. Stenersen
 

Publisert 22. sep. 2015 08:02 - Sist endret 22. sep. 2015 08:03