Prøveforelesning: Anke Meta Christina Neukamm

Cand.med. Anke Meta Christina Neukamm ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Risk factors and biomarkers for cardiovascular disease. A critical approach.

Disputas

Se disputas

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Silje H. Stenersen
 

Publisert 16. nov. 2015 13:45 - Sist endret 16. nov. 2015 14:07