Prøveforelesning: Henning Pettersen

M.Phil. Henning Pettersen ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Beskriv den vitenskapelige dokumentasjonen av brukerkunnskapens posisjon innen behandlingstilbudet til mennesker med psykiske lidelser. Hvilken plass bør brukerkunnskap ha i behandlingstilbud innen psykisk helse? Utfordringer og muligheter.

Disputas

Se disputas

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Fredrik E. Christiansen

 

Publisert 23. apr. 2015 09:24