Prøveforelesning: Irma Pinxsterhuis

M.Sc. Irma Pinxsterhuis ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Intervensjonsstudier som viser negative funn (manglende effekt) - årsaker og konsekvenser.

Disputas

Se disptuas

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Fredrik E. Christiansen

 

Publisert 11. juni 2015 14:57 - Sist endret 11. juni 2015 15:01