Utdanning i Dialektisk atferdsterapi (DBT) - del 1

Del 1 av utdanningsløpet til de som går DBT-utdanningen i 2023

jente, portrett, melankolsk

DBT-utdanningen er en teambasert videreutdanning for erfarne klinikere. Standard DBT-utdanning består av to intensive undervisningssamlinger à fem dager (del 1 og del 2). Disse finner sted med ca. 8 måneders mellomrom. Mellom del 1 og del 2 skal kandidatene gjennomføre en rekke hjemmeoppgaver (både individuelt og som team) samt besvare en hjemmeeksamen. Samtidig skal teamet implementere et DBT-behandlingsprogram på sin arbeidsplass, under veiledning av NSSF. 

Del 1 av utdanningen fokuserer på å gi en grunndig innføring i behandlingens teoretiske grunnlag, prinsipper og verktøy. Uken består av undervisning, demonstrasjoner, rollespill og øvelser. 

Del 2 av utdanningen har større fokus på hvert enkelt DBT-teams/kandidats utvikling og implementering av DBT. Hvert team skal presentere både sitt program og en utvalgt pasient gjennom en kasuformulering, og motta veiledning/konsultasjon fra både lærere og andre kursdeltakerne. Del 2 har derfor mindre undervisning, og mer interaksjon, veiledning og øvelse, samt et fokus på tilpasning av behandlingen til den settingen teamene arbeider innenfor.

Del 2 gjennomføres i uke 43, 23.-27. oktober 2023.

Vi har årlig opptak til DBT-utdanningen.

 

 

Publisert 8. sep. 2022 09:06 - Sist endret 8. sep. 2022 09:06