English version of this page

Fakta om selvmord og selvskading

Her finner du filmer, podkaster og faktaark om selvmord og selvskading. 

Podkast: Pårørende og selvmordsatferd

Bildet kan inneholde: font, magenta, elektrisk blå, sirkel, symbol.

Pårørendepodden: NSSFs Fredrik Walby er gjest i samtale om pårørende og selvmordsatferd

Podkast: Hvorfor tar flere menn enn kvinner sitt eget liv?

I Norge er to av tre som tar sitt eget liv menn. Hvorfor er det sånn? VG snakker med med Oddvar Vignes som har vært åpen om den gangen han prøvde å avslutte livet og professor Lars Mehlum.

Podkast: Åpenhet og selvmordsomtale

Intervju med psykologspesialist Fredrik Walby om en ny åpenhet, selvmordsomtale og om behovet for tilpassede intervensjoner for personer i krise. 

Podkast: Selvmord - årsaker og tiltak

I Norge tar mellom 500 og 600 mennesker livet sitt hvert år. Det er langt flere menn enn kvinner som tar livet sitt. Det er sannsynligvis store mørketall. Årsakene kan være mange og er sammensatte.

I denne utgaven av Psykopoden kan du høre og lære mer om årsaker til selvmord og tiltak som kan forebygge. I episoden intervjues professor og psykiater Lars Mehlum, som i mange år har forsket, skrevet og undervist om temaet.

Filmer og opptak

Faktafilm om selvmord

Episode 1. Årsaker til selvmord

Episode 2. Hvor vanlig er selvmord?

 

Episode 3. Selvmord i Norge

Episode 4. Metoder

Episode 5. Når og hvor skjer selvmord?

Episode 6. Risikofaktorer

Myter om selvmord

Det finnes myter om selvmord som står i veien for forebygging og hjelp. Mytene kan hindre oss i å gripe inn når vi ser noen som sliter, derfor må mytene fjernes.

Verktøykasse for forebygging av smitteeffekter

I mai 2018 ble den andre sesongen av serien 13 Reasons Why lansert på Netflix. Første sesong ble vist i 2017, og mange var den gang bekymret for om serien kunne bidra til økt forekomst av selvmordsatferd hos ungdom. 

I forbindelse med lansering av sesong 2 utviklet en ekspertgruppe i USA en verktøykasse til ungdom, foreldre, lærere, behandlere og media som et forsøk på å forebygge selvmordsatferd. Om 13 Reasons Why Tool Kit

Verktøykassen belyser hvordan det kan oppleves for noen ungdom/unge voksne å se serien, og den gir kvalifiserte, trygge råd til unge og omsorgspersoner, lærere og presse.

13 Reasons Why-serien inneholdt mange faktorer som er forbundet med smitteeffekt.

Infografikk over selvmord i psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (2019)

I Norge dør det årlig rundt 600 personer i selvmord, og nesten halvparten av disse har hatt kontakt med spesialisthelsetjenester for psykisk helse og rus innen ett år før dødsfallet. I mars 2019 ble Nasjonalt kartleggingssystem for selvmord i psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling implementert. Målet er at kunnskapen vi får gjennom kartleggingen skal kunne bidra til bedre og mer målrettet forebyggingsarbeid i tjenestene som behandler mennesker med psykiske lidelser og rusavhengighet.

Krisehjelp

 NSSF er ikke et krisesenter, men vi formidler krisehjelp-informasjon