Humanistisk-medisinske perspektiver på selvmord og forebygging

Kirsti Amundsen, Lars Mehlum og Georg Schjelderup (red.)
Humanistisk-medisinske perspektiver på selvmord og forebygging.

Oslo: UiO, Seksjon for selvmordsforskning og -forebygging, 2001

Fra selvmordsforståelse til forebygging
var temaet for en nordisk konferanse i Oslo våren 1999. Også i tidligere år har fagfolk fra hele Norden vært samlet med det målet å forene medisinske og humanistiske perspektiver på selvmord og forebygging. I denne boka foreligger det et utvalg av de viktigste foredragene under konferansen.

Av innholdet nevner vi:

Kulturens betydelse för vår förståelse av självmordshandlingar
Jan Beskow

Fra talens mulighed til taushedens umulighed
Elene Fleischer

I hvilken grad er psykosomatisk tenkning aktuell for suicidologien?
Birthe Loa Knizek

Vincent van Gogh – suicidal prosess og suicidale motiver
Lars Mehlum

Menneskesyn – i teorier om mennesket og teorier om selvmord
Yngve Hammerlin

I egne kapitler blir dessuten de nasjonale handlingsplanene mot selvmord i Finland, Sverige, Grønland, Danmark
og Norge presentert og diskutert.

Boka gir et godt utgangspunkt for refleksjon over årsakene til selvmord i ulike teoretiske perspektiver, og drøfter konsekvenser for forebygging.
Alle som har interesse for selvmordsforståelse og –forebygging, vil ha glede av denne boka.

Boka kan bestilles hos utgiver:
Nasjonalt senter for selvmordsforskning og -forebygging, Universitetet i Oslo
Sidetall: 130 s.
Pris: NKR 198 inkl. porto

Publisert 25. mai 2016 11:48 - Sist endret 30. juni 2016 17:22