Litteratur om suicidologiske temaer

Vil du lese mer? Her finner du tips til litteratur om selvmord og selvskading. Se også forskningsartikler som er publisert ved NSSF.