Litteratursøking

 

Følgende databaser er de mest sentrale når man skal søke etter referanser til suicidologisk litteratur: (De fleste er referansedatabaser.)

Litteratursøking UiO
Søk etter artikler og bøker 

NAVN PÅ BASEN INTERNETT-ADRESSE INNHOLD
Bøker og artikler ved UiO.
Norsk og utenlandsk litteratur registrert i norske bibliotek - bøker, tidskrifter, avhandlinger mv.

Helsebiblioteket inneholder viktige referansedatabaser, bl.a. Medline og PsycINFO, en rekke tidsskrifter i fulltekst, psykisk helse-bibliotek mv.

Embase:
Ref. til artikler fra over 7000 medisinske tidsskrifter - vesteuropeisk dominans. God dekning av farmakologi, folkehelse, stoffmisbruk, miljø- og yrkesrettet medisin.

PsycInfo:
Ref. til artikler, bøker, bokkapitler og avhandlinger fra over 2400 tidsskrifter innen psykologi, psykiatri og beslektete fag (am. dominans).

Medline:
Flere enn 12 mill. referanser til artikler i ca. 5700 tidsskrifter innen medisin, sykepleie, farmasi, helsevesen og beslektede emner - amerikansk dominans.

 

Ref. til artikler i ca. 160 skandinaviske helsefaglige tidsskrifter: vårt nyttigste verktøy for medisinsk og helsefaglig litteratur på skandinaviske språk og om skandinaviske forhold.
 
Ref. til bl.a. systematiske oversikter av god kvalitet, samt kontrollerte forsøk.

 

 
Publisert 25. mai 2016 11:48 - Sist endret 8. okt. 2021 13:46