English version of this page

Målsetting og organisasjon

Hvem er vi?

Nasjonalt senter for selvmordsforskning og -forebygging (NSSF) er tilknyttet Institutt for klinisk medisin ved Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo. Driften av NSSF er finansiert gjennom årlige tilskudd av Helsedirektoratet, som også gir særskilte tilskudd til flere prosjekter ved NSSF. 

Kontakt- og fakturainformasjon

Ansatte

Hva gjør vi?

Formålet med NSSF er å utvikle, vedlikeholde og spre kunnskap for å redusere antall selvmord og selvmordsforsøk i Norge, og bidra til bedre livskvalitet og omsorg for alle som blir berørt av selvmordsatferd.

Hovedoppgavene er:

  • forskning på internasjonalt nivå
  • kunnskapsutvikling og formidlingu
  • undervisning/kompetanseoppbygging
  • veiledning/rådgivning
  • koordinering, nettverksbygging og samarbeid med nasjonale og regionale miljøer.

Her er vår forskningsstrategi og vår utdanningsstrategi (pdf). Du kan lese mer om vår virksomhet i årsrapporten for 2018.

 

 

 
 
 
 
 

Emneord: Kontakt NSSF, fakturaadresse, ansatte, besøksadresse
Publisert 4. mai 2016 10:34 - Sist endret 8. jan. 2020 17:34