Demonstrasjonsfilm om kartlegging av selvskading

I denne filmen demonstrerer vi hvordan man kan kartlegge selvskading som ikke tidligere er kjent. Filmen viser hvordan helsepersonell i kommunene kan legge til rette for en samtale om selvskading, selvskadingens funksjon og kontekst, samt at kartlegging fører til en vurdering av videre tiltak. En utdypning av elementene i filmen, og en bredere tilnærming, er beskrevet i kapittel 4 i Veiledende materiell for kommunene om forebygging av selvskading og selvmord.

Se også faktafilm om selvskading

Publisert 7. apr. 2020 22:38 - Sist endret 11. mars 2022 14:43