Nettbasert opplæring for helsepersonell som vil bli veiledere

Har du pasienter med symptomer på depresjon?

iFightDepression er et veiledet selvhjelpsverktøy for personer med mild til moderat depresjon. Formålet er hjelpe personer med depresjon til å mestre depresjonssymptomer med støtte fra en veileder (fastlege, psykolog eller annet helsepersonell). Til opplæring for helsepersonell som vil bli veiledere

Bildet kan inneholde: mennesker i naturen, atmosfærisk fenomen, naturlig landskap, tann, tåke.

2 timers opplæring for veiledere 

  • Det tar ca 2 timer å gjennomføre opplæring, og det er godkjent som tellende kurs for leger (allmennmedisin) og psykologer 
  • Helsepersonell  (leger, psykologer og sykepleiere) kan bli veileder ved å ta en online-opplæring
  • iFightDepression baserer seg på kognitiv atferdsterapi

  • Verktøyet er gratis å bruke

  • Mer om iFightDepression på helsenorge.no 

Brukere inviteres av behandler

  • Brukere får tilgang til verktøyet ved å bli invitert av en behandler som har fått opplæring som veileder

Ta kontakt ved spørsmål om verktøy og veilederopplæring

Publisert 11. apr. 2020 21:16 - Sist endret 11. apr. 2020 21:45