Nettbasert opplæring for helsepersonell

Har du pasienter med symptomer på depresjon?

iFightDepression er et gratis veiledet selvhjelpsverktøy for personer med mild til moderat depresjon.

Menneske med ryggen til i naturen, naturlig landskap, tåke.

iFightDepression baserer seg på kognitiv atferdsterapi og består av seks kjerneworkshoper med tilhørende øvelser og arbeidsark. Formålet er hjelpe personer med depresjon til å mestre depresjonssymptomer med støtte fra en veileder. Du kan bli veileder hvis du har:

  • en helsefaglig høyskole-/universitetsutdanning (3 år+)

  • sosialfaglig høyskoleutdanning (barnevernspedagog, sosionom) med relevant videreutdanning i psykisk helse

  • en stilling der du er underlagt helsepersonell-loven

Det tar ca 2 timer å gjennomføre opplæringen som består av korte videoer. Kurset er åpent tilgjengelig og godkjent som tellende kurs for leger (allmennmedisin) og psykologer.

Les mer om online veilederopplæring for iFightDepression (iFightDepression.som/no).

iFightDepression er også tilgjengelig på helsenorge.no, inkludert i verktøykatalogen.

 

Ta kontakt ved spørsmål om verktøy og veilederopplæring

Emneord: iFightDepression, opplæring, helsepersonell, selvhjelp, selvhjelpsverktøy
Publisert 11. apr. 2020 21:16 - Sist endret 8. apr. 2021 11:19