Kurs i klinisk selvmordsrisikovurdering og kronisk suicidalitetsproblematikk

Kurset er for leger og psykologer tilsatt ved helseforetak.

Kurset holdes på helseforetaksnivå og må være forankret og bestilt av ledelsen for den psykiatriske virksomheten i foretaket. Gjennomføring av kurset betinger at det gjøres obligatorisk og at faglige ledere (fagsjef, sjefpsykolog el.l.) deltar.

Implementering av systematisk og grundig selvmordsrisikovurdering lykkes best når alle som har ansvar for vurderinger deltar og en får anledning til å diskutere de viktigste problemstillinger knyttet til dette feltet.Interessert? Ta kontakt med spesialpsykolog Fredrik Walby.

Publisert 4. mai 2016 10:34 - Sist endret 5. des. 2019 14:49