English version of this page

Behandling av forlenget sorgforstyrrelse

Forlenget sorgforstyrrelse (tidligere "komplisert sorg") forekommer hos 7 prosent av alle som opplever tap av nærstående. Det er betydelig høyere forekomst hos foreldre som har mistet barn, samt ved plutselig og voldsom død.

 

Introduksjonskurs

NSSF tilbyr jevnlig introduksjonskurs i behandling av forlenget sorgforstyrrelse. Kurset varer vanligvis i ca 1,5 time, og passer for klinikere som ønsker å lære mer om sorgbehandling.

Utdanning

NSSF tilbyr utdanning i behandling av forlenget sorgforstyrrelse. Utdanningen går over fem dager, fordelt på to samlinger, og og gir fullstendig opplæring i behandlingsmetoden.

Utdanningen har opptakskrav.                                              

Hva er forlenget sorgforstyrrelse?

Det er naturlig å oppleve akutt sorg etter at noen som står en nær dør, men forlenget sorgforstyrrelse er annerledes. Forlenget sorgforstyrrelse er en intens og langvarig form for sorg som ikke blir bedre med tiden, og som preger den sørgedes tanker og atferd så sterkt at det i vesentlig grad reduserer livskvalitet og funksjonsnivå.

Ved forlenget sorgforstyrrelse kan vi identifisere aspekter ved sorgen som forstyrrer den naturlige helingsprosessen. Disse faktorene kan være knyttet til:

 • den etterlatte
 • til hvilken type forhold den etterlatte hadde til avdøde
 • til omstendighetene rundt dødsfallet
 • til ting som skjedde etter dødsfallet

Personer med forlenget sorgforstyrrelse strever både med å takle det tapet de har lidt og med å gjenopprette et normalt liv med meningsfylt innhold.


Hvordan kjenne igjen forlenget sorgforstyrrelse?

Dersom en person har mer enn tre av de følgende symptomer i mer enn seks måneder etter en nær persons dødsfall, kan de lide av forlenget sorgforstyrrelse:

 • sterke følelser av lengsel etter avdøde
 • intens følelse av å være ensom, selv i selskap med andre
 • sterke følelser av sinne eller bitterhet relatert til dødsfallet
 • følelse av at livet er tomt eller meningsløst uten avdøde
 • tenker så mye på avdøde at det forstyrrer handlinger eller relasjoner til andre
 • sterke følelser av vantro om dødsfallet eller store vanskeligheter med å akseptere dødsfallet
 • føler seg sjokkert, lamslått, omtåket eller følelsesmessig nummen
 • vanskeligheter med å bry seg om eller stole på andre
 • følelse av å være veldig emosjonelt eller fysisk aktiv når man blir konfrontert med tapet
 • unngå mennesker, steder eller ting som kan minne om tapet
 • sterk trang til å se, ta på, høre eller lukte på ting for å føle seg nær avdøde

Forlenget sorgforstyrrelse kan behandles

Det er stor mangel på kunnskap og kapasitet til å drive behandling spesifikt rettet mot kompliserte sorgtilstander. Dette er et problem blant annet for de mange som årlig rammes ved å bli etterlatt ved selvmord.

NSSF tilbyr FST-utdanning som et ledd i arbeidet med å bedre behandlingstilbudet til etterlatte som opplever forlenget sorgforstyrrelse. 

Prolonged Grief Disorder Treatmen (PGDT), på norsk: forlenget sorg-terapi (FST) er utviklet av Dr. Katherine Shear, professor i psykiatri ved Columbia University i New York der Shear er leder av Center for Complicated Grief. Nasjonalt senter for selvmordsforskning og -forebygging (NSSF) har etablert et nært samarbeid med Shear og hennes kolleger, og det er allerede utdannet flere kull med FST-terapeuter her i Norge.

 

Om behandlingen

Behandling av forlenget sorgforstyrrelse tar utgangspunkt i tilknytningsteori som basis for å forstå sorg som en naturlig prosess som utvikler seg normalt dersom den ikke hindres av såkalte kompliserende faktorer. Denne prosessen innebærer å forsone seg med det ugjenkallelige i tapet og dets konsekvenser, samtidig som livsmål og -planer redefineres. Behandlingen blir typisk gjennomført i 16 sesjoner over 4 måneder. I behandlingen vil man blant annet fokusere på:

 • informasjon om sorg, forlenget sorgforstyrrelse og FST
 • bruk av daglig monitorering av sorgintensitet
 • involvering av en viktig annen person
 • styrke interpersonlig fungering
 • arbeide med personlige mål og selvomsorg
 • systematisk eksponering (tapet samt steder og aktiviteter som unngås)
 • arbeide med minner

Målet med behandlingen er nådd når psykologiske hindringer for sorgprosessen er identifisert og ryddet av veien slik at normal tilheling kan fortsette og symptomene gradvis reduseres. Behandlingen er utviklet for voksne, men det er ikke noe i veien for å benytte den også for ungdom

Kort film om forlenget sorgforstyrrelse: hva det er, og hvordan det behandles

Last ned mediefil