Utdanning i Forlenget sorg-terapi (FST)

nærbilde, jente, skog, svart-hvitt
 

Praktisk informasjon 2023

Dato og sted for kull 8, 2023:

 • Del 1: 25.-26. januar, Oslo
 • Del 2: 6.-8. juni, Oslo

Pris: 15.000,- 

inkluderer all undervisning, materiell, lunsj på undervisningsdagene og veiledning mellom del 1 og del 2.


Undervisningsspråk:

 • Del 1: Norsk
 • Del 2: Primært engelsk

Kort beskrivelse av utdanningstilbudet

Utdanningen går over totalt fem dager, og gjennomføres med to samlinger. Under coronapandemien har vi gjennomført utdanningen digitalt. 

Den første samlingen (del 1) går over to dager og er en introduksjon til forlenget sorgforstyrrelse og behandling. Samlingen inneholder:

 • en gjennomgang av forståelsen av forlenget sorgforstyrrelse fra et tilknytningsteoretisk perspektiv
 • oversikt over symptomene på forlenget sorgforstyrrelse
 • en forklaringsmodell for utvikling av forlenget sorgforstyrrelse

Deltakerne vil lære å gjenkjenne og vurdere forlenget sorgforstyrrelse, og få en oversikt over, og innføring i grunnleggende strategier og prosedyrer benyttet i FST. Del 1 etablerer grunnlag for at deltakerne skal kunne starte implementering av FST i sitt kliniske arbeid.

Undervisere, del 1: Prof. dr.med. Lars Mehlum, NSSF, UiO og FST-terapeut Trine Giving Kalstad, NSSF/LUB

Det er obligatorisk kollega- og lærerveiledning mellom del 1 og del 2 av utdanningen. 

Den andre samlingen (del 2) går over tre dager og har hovedfokus på klinisk arbeid med FST. Del 2 inneholder en gjennomgang av det teoretiske grunnlaget for FST, og redegjørelse for et tidsbegrenset 16-timers behandlingsforløp. 

Hovedfokus vil være på metodens kjerneprinsipper i form av behandlingsteknikker, - strategier og -prosedyrer. Det benyttes video, demonstrasjoner, og rollespilløvelser med veiledning for deltakerne.

Vi forholder oss til Universitetet i Oslo sitt reglement for fravær, hvor 20 % er det maksimale fraværet man kan ha for å få utdanningen godkjent. FST er en praktisk rettet, og intensiv, utdanning og vi krever vanligvis derfor en ekstraoppgave for å kunne godkjenne et fravær på 20 %.

Undervisere, del 2Prof. dr.med. Lars Mehlum, NSSF, UiO, FST-terapeut Trine Giving Kalstad, NSSF/LUB, mulig prof. dr. Kathrine Shear, Columbia University, NY


Opptakskrav 

For å bli vurdert som kandidat til utdanningen må søker oppfylle følgende opptakskrav:

 • Må ha klinisk utdanning som lege, psykolog, klinisk sosionom, psykiatrisk sykepleier e.l.
 • Må ha minimum 3 års klinisk erfaring som psykoterapeut eller sorgterapeut
 • Må ha klinisk erfaring med behandling av pasienter med forlenget sorgproblematikk
 • Arbeide klinisk/konsultativt med komplisert sorgproblematikk regelmessig.

Iblant kan mindre unntak fra opptakskravene gjøres etter en individuell kompetansevurdering.


Søknadsprosessen

Det er løpende opptak til utdanningen, og et begrenset antall plasser, så det kan derfor lønne seg å søke i god tid før søknadsfristens utløp. I søknadsskjema ber vi om informasjon om år og sted for din grunnutdanning og videreutdanning, i tillegg til informasjon om relevant yrkespraksis som psykoterapeut og/eller sorgterapeut. Sørg derfor for at du har dette klart for deg før du søker. I første omgang krever vi ikke innsendt dokumentasjon på det ovennevnte, men vil be om det i de tilfellene der vi mener det er nødvendig for å kunne vurdere søknaden. 

Avklar med din lokale administrasjonen hva som er korrekt og fullstendig fakturaadresse: for offentlig ansatte er det som regel helseforetaket som skal faktureres. 

NSSF forbeholder seg retten til å utsette/avlyse utdanningen dersom det er mindre enn 15 påmeldte deltakere.

MERK: Etter at søknadsfristen utløper er påmeldingen bindende. Dersom utdanningen ikke er fulltegnet vurderes også søknader sendt inn etter søknadsfristens utløp. 


Godkjenninger

Utdanningen søkes årlig godkjent hos
Norsk Psykologforening
som 35 timers vedlikeholdsaktivitet.

Den norske legeforening
Barne- og ungdomspsykiatri: godkjent med 30 timer som valgfritt kurs for leger i spesialisering og spesialistenes etterutdanning.
Psykiatri: godkjent med 30 timer for spesialistenes etterutdanning.

Norsk Sykepleierforbund
godkjent som meritterende for godkjenning til klinisk spesialist i sykepleie/spesialsykepleie med totalt 30 timer


Søk opptak til utdanningen

Søk opptak 

 


Kontakt oss 

Publisert 17. jan. 2018 13:13 - Sist endret 22. aug. 2022 08:14