English version of this page

Aktuelle saker

Bildet kan inneholde: hånd, øyenbryn, gest, tommel, kunst.
Publisert 25. okt. 2022 15:34

Sammen med Sørlandet Sykehus har forskere ved SERAF publisert en artikkel om røyking blant personer i rusbehandling (døgnbehandling og LAR). Studien er en oppfølgingsstudie med intervju ved behandlingsstart og 12 måneder senere og inkluderer mål på andel som har sluttet å røyke i løpet av oppfølgingsåret.

Prosjektet bygger på SERAF-prosjektet NorComt.

Illustrasjonsbilde: utdeling av medisin til pasient
Publisert 3. okt. 2022 12:12

En ny studie viser at personer som dør på grunn av sterke smertestillende legemidler (reseptbelagte opioider) skiller seg fra personer med andre overdoser (som heroin) i Norge.

Marianne Riksheim Stavseth
Publisert 16. juni 2022 15:00

Torsdag 16. juni forsvarer MSc Anne Berit Bech sin avhandling for graden philosophiae doctor: Mortality during opioid agonist treatment in Norway: a comprehensive study of the years 2014-2015