Aktuelle saker ved SERAF

Bildet kan inneholde: reseptbelagte medisiner, service, hånd, helsevesen, apotek.
Publisert 13. aug. 2019 12:53

En ny studie med fokus på dødelighet blant pasienter i LAR i Norge viser at overdosedødelighet mer enn halveres for personene i behandling. 

Henter forslag fra Google
Publisert 29. juli 2019 10:53

En ny artikkel, med utgangspunkt i dødsfall hos LAR-pasienter i perioden 2014-15, viser at somatiske sykdommer er dominerende årsak til død.

Publisert 26. juni 2019 12:39

Torsdag 27. juni forsvarer Cand.med. Zill-E-Huma Latif  sin avhandling for graden philosophiae doctor: Long-Term Effectiveness, Psychiatric Distress and Chronic Pain in Opioid Dependent Individuals Receiving Treatement with Extended-Release Naltrexone

Bildet kan inneholde: begivenhet, samfunnet, tildele, turisme, tilpasning.
Publisert 20. juni 2019 11:30

Rapporten, som er utarbeidet på oppdrag fra Helsedirektoratet, ble overlevert 20. juni i et møte i regi av Helse- og omsorgsdepartementet og er nå tilgjengelig for nedlasting.

Marianne Riksheim Stavseth
Publisert 19. juni 2019 15:43

Tirsdag 25. juni forsvarer MSc Marianne Riksheim Stavseth sin avhandling for graden philosophiae doctor: Annual assessment data from the Norwegian opioid maintenance programme: A methodological perspective

Foto: Øystein Horgmo, UiO
Publisert 11. juni 2019 13:26

Mandag 17. juni forsvarer M.Phil. Marianne T. S. Holter sin avhandling for graden philosophiae doctor: The working alliance in automated therapy: Development of an alliance-supporting eHealth program and two grounded theory studies of relating and change

Foto: FORUT
Publisert 7. juni 2019 10:08

En ny rapport med tittel «Global health and alcohol» peker på hvordan alkohol utgjør en stor utfordring for å nå FNs bærekraftsmål om god helse for alle, uansett bakgrunn.

Publisert 6. juni 2019 11:29

Torsdag 6. juni ble statusrapporten for LAR 2018 lansert i et åpent møte på SERAF. Rapporten med tittelen «LAR i rusreformenes tid» kan nå lastes ned fra SERAFs nettsider.

Publisert 23. mai 2019 12:46

En ny artikkel, med utspring fra forskningsprosjektet «Endre» ved SERAF, undersøker hvordan kvalitative intervjuer kan brukes for å få mer kunnskap om virkemekanismene til e-helseprogrammer.

Bildet kan inneholde: Spill, Spille, Hånd, Rekreasjon, Læring.
Publisert 10. apr. 2019 12:02

Forskere ved SERAF har den siste tiden hatt fokus på bruk av foreskrevne opioider i ulike populasjoner. I en nylig publisert studie, i samarbeid med forskere ved Akershus sykehus, NTNU og FHI, har man sett nærmere på bruk av foreskrevne opioider hos kreftoverlevere.

Foto: Aftenbladet.no
Publisert 1. apr. 2019 11:06

Kort fortalt beskriver bakgrunnsartikkelen på 61 sider livet til Siw; en kvinne som døde av overdose i Stavanger 45 år gammel.

Friends in a social setting
Publisert 5. mars 2019 10:16

Det å fullføre rusbehandling kan være krevende, både ved poliklinisk og døgnbehandling. Et sosialt nettverk som gir emosjonell og praktisk støtte, og som tydelig støtter abstinens fra rusmidler, kan være avgjørende for å forbli i behandling. 

Basketbane i et fengsel
Publisert 4. mars 2019 15:01

NORMA-studien, Norwegian Offender Mental Health and Addiction Study, er én av verdens største spørreundersøkelser som inkluderer fengselsinnsatte. Studien ledes av Anne Bukten og er finansiert av SERAF og Helse Sør-Øst. 

Publisert 4. mars 2019 14:08

Stilling som forsker (SKO 1109) ved SERAF er ledig. Stillingen er av 2 års varighet, og er knyttet til SERAFs kvantitative LAR og overdoseforskning.

Publisert 25. feb. 2019 11:40

SERAF-forskerne Jørg Mørland og Helge Waal har nylig publisert kronikk i Tidsskrift for den norske legeforening om farene ved ukritisk forskrivning av vanedannende legemiddel til personer med ruslidelse.

Publisert 8. feb. 2019 11:16

Opioid-epidemien i Nord-Amerika startet på 1990-tallet etter en kraftig liberalisering og økning av forskrivning av det sterke smertestillende opioidet «Oksykodon», spesielt for kronisk ikke-malign smerte. 

Publisert 16. jan. 2019 14:35

Tradisjonelt er det blod og urin som har vært brukt for å påvise rusmidler. Dersom det påvises et stoff i blod viser dette at personen er påvirket av stoffet, mens dersom det påvises et stoff i urin viser dette bare at stoffet er inntatt, ikke nødvendigvis at personen er påvirket.

Publisert 28. des. 2018 13:02

Når 2018 går mot slutten ønsker vi å lage en liten oppsummering over noe av aktiviteten som har foregått på SERAF dette året. Året markerer dessuten 10 år siden SERAF startet opp. Vi arrangerte derfor et eget arrangement som tok for seg noe av det SERAF har bidratt med gjennom disse årene.

Publisert 21. des. 2018 13:37

SERAF-forskerne Anne Bukten og Thomas Clausen, som har kombinerte stillinger ved henholdsvis OUS (klinikk PHA) og Sørlandet Sykehus, har mottatt hver sin prosjektbevilgning fra Helse Sør-Øst for 2019 og 3 år fremover.

Publisert 19. des. 2018 15:36

SERAF skal våren 2019 utrede Heroinassistert behandling (HAB) som behandlingsmodell innen LAR på oppdrag fra Helsedirektoratet.

Publisert 17. des. 2018 13:21

NorMA-forskergruppen ved SERAF (The Norwegian Offender Mental Health and Addiction study), har nylig analysert hvordan innsatte endrer helseatferd under soning, uten at de har deltatt i noen spesifikke intervensjoner.

Publisert 30. nov. 2018 12:25

SERAF er i dag sammen med brukerorganisasjonene proLAR Nett og FHN, ute med to kronikker om fremtidens behov for rusforskning.

Publisert 21. nov. 2018 20:44

Målet er å utvikle en digital livsstilsveileder som kan hjelpe deg å endre usunne vaner.

Publisert 6. nov. 2018 09:30

Mandag 12. november forsvarer MD Siv Merete Myra sin avhandling for graden philosophiae doctor: Pregnant substance abusers and their therapists in compulsory and voluntary treatment. A qualitative study: Intergenerational learning, attachment processes and the wish for a normal life.

Publisert 2. nov. 2018 13:53

I hvilken grad påvirker ensomhet i etterkant av behandling for alkoholmisbruk sjansen for å unngå tilbakefall? Dette er ett av spørsmålene tatt opp av SERAF-forsker Ley Muller sammen med kollegaer fra Syddansk Univeristet i en ny kvalitativ artikkel publisert i Alcoholism Treatment Quarterly.