Aktuelle saker

Marianne Riksheim Stavseth
Publisert 16. juni 2022 15:00

Torsdag 16. juni forsvarer MSc Anne Berit Bech sin avhandling for graden philosophiae doctor: Mortality during opioid agonist treatment in Norway: a comprehensive study of the years 2014-2015

Publisert 25. juni 2021 09:18

Vi søker en dedikert forsker med solid erfaring fra kvantitativ forskning som kan bidra til å videreutvikle vår metodeplattform for koblinger av registre og utføre moderne statistiske analyser av store kliniske kohortbaserte datasett.

Publisert 22. juni 2021 12:09

I år, som i fjor, blir det en digital lansering av årlig nasjonal statusrapport for LAR.  Philipp Lobmaier presenter noen av rapportens hovedfunn og Thomas Clausen gir to presentasjoner om henholdsvis aldring i LAR og Covid-19 i LAR-behandling.