Aktuelle saker ved SERAF

Publisert 18. sep. 2018 10:20

I vår nylige publiserte artikkel som kom i stand etter godt og viktig samarbeid med FHI har vi undersøkt hvor mange av de i risiko for overdose som faktisk hadde fått utdelt nalokson nesespray og hvor mange som hadde erfaring med å bruke slik nesespray i en overdosesituasjon.

Publisert 10. sep. 2018 10:44

Tirsdag 11. september forsvarer MA Eli Marie Wiig sin avhandling for graden philosophiae doctor: Substance dependent women becoming mothers – breaking the intergenerational transference of substance use disorders.

Publisert 31. aug. 2018 10:01

I dag (31. august) markeres verdens overdosedag 30 steder rundt i om landet. I tillegg til å minnes dem som har mistet livet i overdose skal dagen også fokusere på hvordan vi kan forebygge flere overdoser.

Publisert 30. aug. 2018 14:00

I underkant av 300 personer dør hvert år i Norge som følge av overdoser. Kan vi gjøre noe annerledes for å forebygge overdoser? Det var tema for seminaret SERAF arrangerte under Arendalsuka 2018.

Publisert 28. aug. 2018 09:20

Fredag 7. september forsvarer Cand.psychol. Kristine Abel sin avhandling for graden philosophiae doctor: Mental distress and ADHD symptoms among individuals in Opioid Maintenance Treatment.

Publisert 13. aug. 2018 13:10

Regjeringens planer for Heroinassistert behandling er et tema som stadig diskuteres i mediene. SERAF bidro høsten 2017 med rapporten "Heroinassistert behandling - Et svar på dagens utfordringer i Norge?".

Publisert 13. aug. 2018 10:09

En ny studie utført av forskere ved SERAF, Folkehelseinstituttet og Universitet i København har sett nærmere på bruken av Tramadol (Nobligan®, Tramadol®) blant den voksne befolkningen i Norge.

Publisert 25. juni 2018 10:06

SERAF har i samarbeid med REFU og REPA bidratt til en rapport om GHB-, fentanyl- og oksykodonrelaterte dødsfall de tre siste årene.

Publisert 18. juni 2018 09:35

Torsdag 21. juni forsvarer MSc Kristin Klemmetsby Solli sin avhandling for graden philosophiae doctor: The effectiveness, safety and feasibility of extended-release naltrexone in the treatment of opioid dependence: A 12-month clinical study.

Publisert 12. juni 2018 11:20

Onsdag 20. juni forsvarer M.Phil. Ingeborg Skjærvø sin avhandling for graden philosophiae doctor: Substance use and crime – characteristics of victim and offender roles in a longitudinal study of patients entering substance use treatment.

Publisert 8. juni 2018 14:35

Fredag 8. juni ble statusrapporten for LAR 2017 lansert i et åpent møte på SERAF. Rapporten med tittelen «LAR 20 år - Status, vurderinger og perspektiver» kan lastes ned fra SERAFs nettsider.

Publisert 5. juni 2018 08:54

I en ny artikkel gir en Nordisk ekspertgruppe et overblikk over behandlingsmuligheter og anbefalinger for personer som har utviklet opioid avhengighetslidelse etter bruk av opioider som smertebehandling.

Publisert 9. mai 2018 10:48

I en nylig publisert kronikk i Tidsskrift for den norske legeforening oppsummerer forskere fra Sørlandet Sykehus, Universitetet i Agder og SERAF resultater fra et prosjekt om tvangsbehandling av personer med ruslidelse etter helse-og omsorgstjenesteloven.

Publisert 3. mai 2018 09:20

Ley Muller ved SERAF er tildelt 140 000 kr fra OsloForskning for å formidle resultater fra Norges største oppfølgingsstudie av ruspasienter, NorComt.

Publisert 24. apr. 2018 12:57

Vår kjære kollega Ayna Johansen døde brått og uventet etter kort tids sykdom den 19. april.

Publisert 5. apr. 2018 12:47

SERAF og proLAR har publisert den første vitenskapelige artikkelen som undersøker pasienttilfredshet og bivirkninger av alle tre LAR-medisinene.

Publisert 21. mars 2018 10:55

En fersk artikkel fra NorComt-studien har undersøkt forekomst av ADHD-symptomer hos 175 pasienter ett år etter at de startet i Legemiddelassistert rehabilitering (LAR). 

Publisert 27. feb. 2018 11:55

SERAF-forsker Ayna Johansen har bidratt til en ny rapport som er relevant for den pågående revisjonen av den norske narkotikapolitikken. Rapporten, med tittel "Portugal på norsk", er publisert av Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon (RIO).

Publisert 29. jan. 2018 10:07

Psykiske helseplager har betydning for hvordan det går i rusbehandling. I en ny studie fra SERAF var symptomer på dårlig psykisk helse forbundet med lav selvkontroll og mer alvorlig rusbruk.

Publisert 11. jan. 2018 09:58

LAR-konferansen oppdaterer deg på nye trender og fagutvikling i rus- og avhengighetsbehandling, enten du jobber i spesialisthelsetjenesten, en kommune eller har ansvar og interesse innenfor rusfeltet. 

Publisert 5. jan. 2018 11:51

Norge har nå snart 8000 personer i LAR. Hva vet vi om kjønns- og aldersforskjeller? Er utviklingen i LAR den samme for kvinner og menn, unge og eldre? Er det ulike behov i behandlingen?

Publisert 22. des. 2017 11:26

Enda et innholdsrikt år på SERAF går mot slutten. 2017 har vært både lærerikt og engasjerende. Her kommer en oppsummering av noe av det vi har holdt på med i året som er gått.

Publisert 4. des. 2017 12:24

Torsdag 14. desember forsvarer MA Ashley Muller sin avhandling for graden philosophiae doctor: Quality of life, substance use disorders, and social lives: Exploring one-year outcomes and intrinsic links.

Publisert 22. nov. 2017 13:48

Sekunder kan utgjøre forskjellen mellom liv og død ved en overdose. Med nalokson i nesesprayform blir det enklere for venner og pårørende å hjelpe.

Publisert 16. nov. 2017 13:03

I en ny studie fra SERAF var utsatthet for kriminalitet forbundet med symptomer på dårligere psykisk helse, mer alvorlig rusbruk og ustabilitet i bosituasjon.