Aktuelle saker ved SERAF

Marianne Riksheim Stavseth
Publisert 8. jan. 2020 11:37

Fredag 17. januar forsvarer Cand.med. Ingvild Holdø sin avhandling for graden philosophiae doctor: Use of Alimemazine and Other Hypnotics in Infants and Toddlers. A pharmacoepidemiological study

Bildet kan inneholde: tekst, produkt, font, linje.
Publisert 18. des. 2019 16:14

Forskningsprosjektet «PriSUD-Nordic: Intervening substance use disorders in the prison population – A public health opportunity” mottok i dag 12 millioner i støtte fra Norges Forskningsråd.

Bildet kan inneholde: tekst, font, linje, logo, merke.
Publisert 13. des. 2019 13:59

Forskningsenheten ved Sørlandet Sykehuset og SERAF har nylig lyst en stilling som forsker/postdoktor knyttet til forskningsprosjektet AgeSUD. Stillingen vil ha arbeidsplass ved SERAF i Oslo.

Bildet kan inneholde: projeksjonsskjerm, presentasjon, projektor tilbehør, seminar, teknologi.
Publisert 12. des. 2019 11:00

Torsdag 12. desember lanserte SERAF en ny rapport som sammenstiller kunnskap om innsatte som sitter i fengsel i Oslo og pasienter som mottar rusbehandling i Oslo.

Bildet kan inneholde: Spill, Spille, Hånd, Rekreasjon, Læring.
Publisert 27. nov. 2019 11:40

Det har den siste uken vært flere oppslag i blant annet NRK og Aftenposten som tar for seg problematikken rundt økningen i bruk av sterke smertestillende opioder som Oksykodon.

Publisert 15. nov. 2019 09:50

På oppdrag fra Helsedirektoratet har SERAF utarbeidet 2 nye rapporter om henholdvis lavterskel LAR og rusmiddeltesting for rusmiddelbrukere.

Publisert 16. okt. 2019 09:39

En ny artikkel fra SERAF i samarbeid med danske kolleger viser at at majoriteten av narkotikarelaterte dødsfall i Danmark forekom blant personer som ikke var i rusbehandling.

Publisert 9. okt. 2019 10:20

SERAF har lyst ut en stilling knyttet til forskergruppen «LAR og opioider». Forskeren vil være en del av et team på temaområdet legeforskrevet opioidebruk og konsekvenser.

Bildet kan inneholde: tekst, font, purple, logo, violet.
Publisert 27. sep. 2019 14:16

Det er lyst ut stilling som overlege/forsker ved RusForsk/OUS. Stillingen er tilknyttet en 20% stilling som professor/førsteamanuensis ved SERAF/UiO.

Publisert 25. sep. 2019 11:29

Torsdag 19. september ble PriSUD-prosjektet lansert på et frokostmøte i WayBack sine lokaler i Oslo sentrum. 

Bildet kan inneholde: tekst, font, linje, logo, merke.
Publisert 29. aug. 2019 14:13

Forskningsenheten ved Sørlandet Sykehuset og SERAF har nylig lyst ut 2 stillinger knyttet til forskningsprosjektet AgeSUD. Stillingen som stipendiat vil ha arbeidsplass på ARA FoU i Kristiansand, mens stillingen som forsker/postdoktor har arbeidsplass på SERAF i Oslo.

Bildet kan inneholde: reseptbelagte medisiner, service, hånd, helsevesen, apotek.
Publisert 13. aug. 2019 12:53

En ny studie med fokus på dødelighet blant pasienter i LAR i Norge viser at overdosedødelighet mer enn halveres for personene i behandling. 

Henter forslag fra Google
Publisert 29. juli 2019 10:53

En ny artikkel, med utgangspunkt i dødsfall hos LAR-pasienter i perioden 2014-15, viser at somatiske sykdommer er dominerende årsak til død.

Publisert 26. juni 2019 12:39

Torsdag 27. juni forsvarer Cand.med. Zill-E-Huma Latif  sin avhandling for graden philosophiae doctor: Long-Term Effectiveness, Psychiatric Distress and Chronic Pain in Opioid Dependent Individuals Receiving Treatement with Extended-Release Naltrexone

Bildet kan inneholde: begivenhet, samfunnet, tildele, turisme, tilpasning.
Publisert 20. juni 2019 11:30

Rapporten, som er utarbeidet på oppdrag fra Helsedirektoratet, ble overlevert 20. juni i et møte i regi av Helse- og omsorgsdepartementet og er nå tilgjengelig for nedlasting.

Marianne Riksheim Stavseth
Publisert 19. juni 2019 15:43

Tirsdag 25. juni forsvarer MSc Marianne Riksheim Stavseth sin avhandling for graden philosophiae doctor: Annual assessment data from the Norwegian opioid maintenance programme: A methodological perspective

Foto: Øystein Horgmo, UiO
Publisert 11. juni 2019 13:26

Mandag 17. juni forsvarer M.Phil. Marianne T. S. Holter sin avhandling for graden philosophiae doctor: The working alliance in automated therapy: Development of an alliance-supporting eHealth program and two grounded theory studies of relating and change

Foto: FORUT
Publisert 7. juni 2019 10:08

En ny rapport med tittel «Global health and alcohol» peker på hvordan alkohol utgjør en stor utfordring for å nå FNs bærekraftsmål om god helse for alle, uansett bakgrunn.

Publisert 6. juni 2019 11:29

Torsdag 6. juni ble statusrapporten for LAR 2018 lansert i et åpent møte på SERAF. Rapporten med tittelen «LAR i rusreformenes tid» kan nå lastes ned fra SERAFs nettsider.

Publisert 23. mai 2019 12:46

En ny artikkel, med utspring fra forskningsprosjektet «Endre» ved SERAF, undersøker hvordan kvalitative intervjuer kan brukes for å få mer kunnskap om virkemekanismene til e-helseprogrammer.

Bildet kan inneholde: Spill, Spille, Hånd, Rekreasjon, Læring.
Publisert 10. apr. 2019 12:02

Forskere ved SERAF har den siste tiden hatt fokus på bruk av foreskrevne opioider i ulike populasjoner. I en nylig publisert studie, i samarbeid med forskere ved Akershus sykehus, NTNU og FHI, har man sett nærmere på bruk av foreskrevne opioider hos kreftoverlevere.

Foto: Aftenbladet.no
Publisert 1. apr. 2019 11:06

Kort fortalt beskriver bakgrunnsartikkelen på 61 sider livet til Siw; en kvinne som døde av overdose i Stavanger 45 år gammel.

Friends in a social setting
Publisert 5. mars 2019 10:16

Det å fullføre rusbehandling kan være krevende, både ved poliklinisk og døgnbehandling. Et sosialt nettverk som gir emosjonell og praktisk støtte, og som tydelig støtter abstinens fra rusmidler, kan være avgjørende for å forbli i behandling. 

Basketbane i et fengsel
Publisert 4. mars 2019 15:01

NORMA-studien, Norwegian Offender Mental Health and Addiction Study, er én av verdens største spørreundersøkelser som inkluderer fengselsinnsatte. Studien ledes av Anne Bukten og er finansiert av SERAF og Helse Sør-Øst. 

Publisert 4. mars 2019 14:08

Stilling som forsker (SKO 1109) ved SERAF er ledig. Stillingen er av 2 års varighet, og er knyttet til SERAFs kvantitative LAR og overdoseforskning.