Master i psykososialt arbeid under planlegging

Seksjon for selvmordsforskning og -forebygging (SSFF), Seksjon for kliniske rusmiddelproblemer (SKR) og Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) planlegger å opprette masterprogram i psykososialt arbeid.

Les om mastergraden her

Av Bjørnulf Arntsen
Publisert 7. des. 2007 18:36 - Sist endret 5. okt. 2011 15:54