Aktuelle saker 2007

Publisert 20. des. 2007 12:10

Det nye senteret for rus- og avhengighetsforskning ble åpnet tirsdag 18. desember. Senteret heter SERAF og holder til på Ullevål universitetssykehus. SERAF vil nesten få like mye penger som sentrene for fremragende forskning.

Publisert 12. des. 2007 16:44

Regjeringen legger i dag fram en opptrappingsplan for rusfeltet. Folkehelseperspektiv og solidaritet er viktige grunnsteiner for rusmiddelpolitikken. Rusfeltet skal kvalitetsheves og styrkes

Publisert 11. des. 2007 12:31

Den 1. juni 2007 disputerte cand.polit. Hege Kornør for graden dr.philos ved Institutt for psykiatri, Universitetet i Oslo

Publisert 7. des. 2007 18:36

Seksjon for selvmordsforskning og -forebygging (SSFF), Seksjon for kliniske rusmiddelproblemer (SKR) og Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) planlegger å opprette masterprogram i psykososialt arbeid.

Publisert 30. nov. 2007 19:23

Den 18. desember 2007 åpner SERAF-Senter for rus- og avhengighetsforskning. Senteret skal være et hovedmiljø for klinikknær rusmiddelforskning i Norge og ha en ledende nasjonal  rolle som nettverksbygger innen rusmiddelforskning.

Publisert 21. juni 2007 00:00

Rus & Samfunn: Det Universitetstilknyttede forskningssenteret for rusmiddelforskning skal ligge i Oslo.