Universitetet i Oslo fikk forskningssenteret

Rus & Samfunn: Det Universitetstilknyttede forskningssenteret for rusmiddelforskning skal ligge i Oslo.

Forskningsrådet utlyste i fjor høst midler til et Universitetstilknyttet forskningssenter for rusmiddelforskning. I går ettermiddag ble det kjent at det er Universitetet i Oslo som er tildelt oppgaven å etablere dette. Også Universitetet i Bergen og Universitetet i Tromsø ønsket å huse senteret.

Sammensatte kriterier

- Et internasjonalt panel har vurdert søkerne og kommet fram til at Oslo best tilfredsstilte de kriteriene vi hadde satt opp i utlysningen, forteller Torbjørg Øyslebø til rus.no. Øyslebø er koordinator for program for Rusmiddelforskning i Norges forskningsråd.

- Kriteriene for valg av senter var forskningsmessig kvalitet, planer for senteroppbygging og planer for samarbeide og nettverksbygging. Etter en samlet vurdering av kriteriene var det altså Universitetet i Oslo som kom best ut, sier Øyslebø.

Hovedmiljø for norsk rusmiddelforskning

Forskningssenteret skal ha hovedvekt på klinikknær rusmiddelforskning og skal i tillegg til forskning tilby undervisning og veiledning av mastergradsstudenter og doktorgradsstudenter på feltet. Senteret skal være et hovedmiljø for rusmiddelforskning i Norge, og det skal ta en ledende nasjonal rolle som nettverksbygger for rusmiddelforskning i Norge. Den økonomiske rammen for forskningssenteret er et årlig tilskudd på 9-10 millioner kroner, som først og fremst skal dekke lønnskostnader og drift av prosjekter. Tilskuddet er bevilget for en periode på inntil fem år i første omgang, med mulighet for forlengelse i en tilsvarende periode.

Fagpanel

Det internasjonale fagpanelet som har stått for evalueringa av søkern besto av professor Salme Ahlström, leder, Alchohol and Drug Research, National Research and Development Centre for Welfare and Health (Stakes), Helsinki, Senterleder Mads Uffe Pedersen, Center for Rusmiddelforskning, Århus universitet, professor Mikko Salaspuro, Klinisk alkohol og drogforskning, University of Helsinki, professor Jan Blomqvist, Centrum för socialvetenskaplig alkohol- og drogforskning (SoRAD), Stockholm universitet og professor Gabriele Fischer, Drug Clinic at the Department of Psychiatry, University hospital of Wien.

Av Sidsel Skotland
Publisert 21. juni 2007 00:00 - Sist endret 1. aug. 2011 13:41