Åpning av SERAF 18. desember 2007

Den 18. desember 2007 åpner SERAF-Senter for rus- og avhengighetsforskning. Senteret skal være et hovedmiljø for klinikknær rusmiddelforskning i Norge og ha en ledende nasjonal  rolle som nettverksbygger innen rusmiddelforskning.

Etter utlysning fra Norges forskningsråd har Universitetet i Oslo blitt tildelt nasjonalt senter for klinikknær rusmiddelforskning. Bak tildelingen ligger en enstemmig innstilling levert av et internasjonalt sammensatt fagpanel. SERAF vil etableres under Institutt for psykiatri med utgangspunkt i tidligere Seksjon for kliniske rusmiddelproblemer og det vil tilføres nye 10 millioner årlig til drift av senteret.
 

Åpning av det nye senteret vil finne sted 18. desember 2007 i Aker sykehus lokaler/LAR ØST ved Ullevål sykehus (inngang fra Tåsenveien) med rektor ved Universitetet i Oslo Geir Ellingsrud som leder. Åpningen vil foretas av statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet Wegard Harsvik.


Program for åpningen:

Per Einar Watle Trio
Velkommen
v. Rektor Geir Ellingsrud, Universitetet i Oslo
Presentasjon av SERAF v. senterleder, professor Helge Waal
Åpning av senteret v. statssekretær Kari Henriksen, Helse- og omsorgsdepartementet

Hilsen ved:
Avd. direktør Marit Nes, Norges forskningsråd
Avd. direktør Jens Guslund, Sosial- og helsedirektoratet
Direktør Lars Hanssen, Helsetilsynet
Lett bervertning


For mer informasjon, ta kontakt med senterleder Prof. Helge Waal på e-mail: helge.waal@medisin.uio.no, tlf: 23 36 89 35 eller administrativ leder Bjørnulf Arntsen på e-mail: bjornua@medisin.uio.no, tlf: 23 36 89 32

Av Bjørnulf Arntsen
Publisert 30. nov. 2007 19:23 - Sist endret 3. juni 2011 09:57