Utlysning av nye forskningsmidler

Program for rusmiddelforskning i Forskningsrådet utlyser snart forskningsmidler til prosjekter, og ønsker herved å oppfordre forskere og forskningsmiljøer til å sende inn prosjektsøknader med høy faglig kvalitet, innenfor programmets prioriterte områder

På programmets hjemmeside ligger programplanen og et intervju med programstyrets leder Gunnar Morken, der det fokuseres på neste utlysning som har søknadsfrist 04.06.08 kl. 12.00

Vi hadde ved første prosjektutlysning våren 2007 ønsket flere søknader med høyere kvalitet, og at flere søknader var tematisk sentrale i forhold til programplanen, sier programstyreleder Gunnar Morken. - Det ble totalt gitt bevilgning til sju prosjekter, hvorav to prosjekter får bevilgning for det første året. Vi ønsker flere godt gjennomarbeidete søknader ved neste utlysning. Jeg ser det som viktig å få til noen gode studier på de prioriterte temaene i programplanen, det vil si:

  • Skader og konsekvenser av rusmisbruk for tredjepart
  • Arbeidsliv og rus
  • Tidlig intervensjon
  • Vanedannende legemidler
  • Cannabis
  • Andre områder som er viktige innenfor rusmiddelforeskningen

Selve utlysningen er å finne på Forskningrådets hjemmeside fra ca.  20.04.08. For nærmer informasjon kontakt seniorrådgiver Torbjørg Øyslebø i Forskningsrådet på e-post: toe@rcn.no  eller pr telefon 22 03 71 52 / 70 00 *

Av Thorbjørg Øyslebø
Publisert 27. mars 2008 11:32 - Sist endret 30. apr. 2019 14:15