Aktuelle saker 2008

Publisert 11. des. 2008 14:21

Professor Edle Ravndal ved SERAF og Statens institutt for rusmiddelforskning oppfordrer helse- og omsorgsminister Bjarne Håkon Hansen til å tenke seg om når det gjelder bruk av heroin som substitusjonsbehandling.

Publisert 10. des. 2008 13:21

I juli 2008 opprettet Helsetilsynet tilsynssak mot SERAF etter at de var blitt kontaktet av stortingets sosialkomité om etiske spørsmål knyttet til deltagelse av narkomane i forskningsprosjekter. Tilsynssaken er nå avsluttet. Helsetilsynet konkluderer med at det ikke er framkommet opplysninger om at forskningsprosjektene er i strid med helsepersonelloven.

Publisert 5. des. 2008 12:35

En studie nylig publisert i European Journal of Internal Medicine (Khiabani et al., 2008) har professor Hassan Khiabani, professor Jørg Mørland og professor Jørgen G. Bramness undersøkt om cannabis har kardiovasulære effekter.

Publisert 21. nov. 2008 10:43

På et møte i Helse- og omsorgsdepartementet 6. November ble den årlige rapporten fra det Europeiske overvåkingssenter for narkotika og narkotikamisbruk (EONN) for 2008 lagt fram. Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS) er det norske nasjonale kontaktpunktet for dette europeiske nettverket og var de som la fram hovedresultatene fra rapporten.

Publisert 28. okt. 2008 17:05

Mandag den 13. oktober 2008 begynte jeg i ny jobb. Ny jobb som leder av SERAF ved Universitetet i Oslo. Det fyller meg med glede og ærefrykt å ta fatt på denne oppgaven. En oppgave med å videreutvikle den opprinnelige seksjonen for klinisk rusmiddelforskning til et nasjonalt senter for rus og avhengighetsforskning.

Publisert 20. okt. 2008 09:43

Vi omgir oss med stadig flere kjemikalier, og ikke en gang badet er trygg sone. Det bekymrer rusforsker Helge Waal.

Publisert 17. sep. 2008 14:18

Deler av SERAF's virksomhet vil fra i høst foregå i nytt bygg, nr 49 på Ullevål sykehus. Bygget er satt opp som en forlengelse av eksisterende lokaler ved LAR ØST med direkte broovergang.

Publisert 23. juni 2008 13:40

Forskningen ved SERAF, tidligere SKR (Seksjon for kliniske rusmiddelproblemer) har blitt utsatt for gjentatte kritiske oppslag i Aftenposten. 

Publisert 23. mai 2008 09:10

Den 7. nasjonale LAR-konferansen vil bli arrangert den 30. og 31. oktober 2008 på Radisson SAS, Holbergs plass, Oslo. Overordnet tema for årets konferanse er 'Biologi og relasjon - et samspill med utfordringer.

Publisert 18. apr. 2008 14:29

Det for lite forskning til å konkludere sikkert om naltreksonimplantat/-depot kan redusere rusmiddelavhengiges bruk av opioider eller holde dem lenger i behandling enn om pasienten tilbys annen eller ingen behandling. Det konkluderer en litteraturoversikt utarbeidet av SERAF og Kunnskapssenteret og publisert i The Cochrane Library.

Publisert 27. mars 2008 11:32

Program for rusmiddelforskning i Forskningsrådet utlyser snart forskningsmidler til prosjekter, og ønsker herved å oppfordre forskere og forskningsmiljøer til å sende inn prosjektsøknader med høy faglig kvalitet, innenfor programmets prioriterte områder

Publisert 12. feb. 2008 11:38

Psykolog og stipendiat ved SERAF/LAR ØST, Ragnhild Kjøsnes, har mottatt forskningsmidler fra Helse Sør Øst knyttet til prosjektet "Traumatisering, posttraumatisk stresslidelse og opiatavhengighet"

Publisert 23. jan. 2008 00:00

Over 80 deltakere fra ulike miljøer innen rusfeltet deltok på SERAF's åpningsseminar den 21-22 januar 2008. Med korte presentasjoner fra en rekke  enkeltprosjekter fikk deltakerne et godt innblikk i hva som skjer innenfor rusmiddelforskningen i Norge