Bred deltakelse på SERAF's åpningsseminar

Over 80 deltakere fra ulike miljøer innen rusfeltet deltok på SERAF's åpningsseminar den 21-22 januar 2008. Med korte presentasjoner fra en rekke  enkeltprosjekter fikk deltakerne et godt innblikk i hva som skjer innenfor rusmiddelforskningen i Norge

I forbindelse med opprettelsen av SERAF ble det arrangert  åpningsseminar for rusmiddelforskning den 21-22 januar 2008. Hensikten med seminaret var å samle og presentere relevante forskningsprosjekter innen rusfeltet i Norge for å kunne videreutvikle senterets fire tematiske grupper:

1. Sårbarhet for og utvikling av avhengighetstilstander
2. Rusrelaterte og komorbide tilstander
3. Intervensjoner (behandling/forebygging)
4. Helsetjenesteforsking

Mange prosjekter ble presentert og mange kontakter knyttet i løpet av de to dagene. Første dagen hadde et overordnet fokus hvor det blant annet ble gitt en oversikt over nasjonal og internasjonal klinisk rusmiddelforskning ved Gjesteprofessor Michael Gossop og forsker Thomas Clausen. Seminarets andre dag var satt av for kortere presentasjoner av utvalgte enkeltprosjekter relevante for de fire tematiske områdene. 

Publisert 23. jan. 2008 00:00 - Sist endret 1. aug. 2011 13:49