SERAF i "Pressestorm"

Forskningen ved SERAF, tidligere SKR (Seksjon for kliniske rusmiddelproblemer) har blitt utsatt for gjentatte kritiske oppslag i Aftenposten. 

Hovedinnholdet er anklager om uforsvarlighet og manglende etisk bevissthet. Kritikken er besvart i Aftenposten uten at dette har hatt vesentlig innflytelse på ulike oppslag i avisverdenen. Senteret finner det nødvendig å gi en beskrivelse av de kritiserte prosjektene med referat av kritikken og en vurdering av hvert enkelt kritikkpunkt for hvert prosjekt.

Beskrivelse av aktuelle omtalte forskningsprosjekter (PDF)

Avhandling, Hege Kornør: Abstinence-orientated replacement therapy for opioid dependence (PDF)

Linker til bidrag i debatten

Aftenposten, 18.6.08: "Tendensiøst om misbruksforskning":
http://www.aftenposten.no/meninger/debatt/Tendensiost-om-misbruksforskning-6568109.html

Aftenposten, 17.6.08: "Et forvrengt bilde":
http://www.aftenposten.no/meninger/debatt/Et-forvrengt-bilde-6567866.html

Aftenposten, 17.06.08: "All narkoforskning skal granskes":
http://www.aftenposten.no/helse/All-narkoforskning-skal-granskes-6567973.html


Aftenposten, 15.6.08: "Helt vanvittig forskning på narkomane":
http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/--Helt-vanvittig-forskning-pa-narkomane-6567568.html

Aftenposten, 15.6.08: "Vi har fulgt etiske regler":
http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/--Vi-har-fulgt-etiske-regler-6567565.html

Dagens medisin, 14.06.08: "Mener forsøk blant fengelsinnsatte var uetisk":
http://www.dagensmedisin.no/artikler/2008/06/14/mener-forsok-blant-fengelsinnsatte-var-uetisk

Aftenposten, 10.6.08: "Uetisk forskning med narkomane"

Aftenposten, 9.6.08: "Eksperimentelt, uetisk og risikabelt"

Av Helge Waal
Publisert 23. juni 2008 13:40 - Sist endret 10. jan. 2017 11:33