Nasjonalt forskerseminar på rusmiddelfeltet (27-28 November)

Seminaret arrangeres hvert annet år (Larkollen i 2006) og er ment å være en møteplass for rusmiddelforskere fra ulike disipliner og en anledning til å presentere egen- og bli orientert om andres forskning.

Tid og sted: 
27. nov. 2008 - 28. nov. 2008, Vettre hotell (Asker), Kart

Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS), Senter for rus- og avhengighetsforskning (SERAF-UiO), Regionalt kompetansesenter for rusmiddelforskning i Helse Vest (KORFOR) og Divisjon for rettstoksikologi og rusmiddelforskning/Folkehelseinstituttet (FHI) inviterer til seminar for forskere innen rusmiddelfeltet på Vettre hotell, Asker 27.-28.11.2008.

Som ved tilsvarende seminarer i tidligere år vil programmet (plenumsforedrag á ca. 15 min) bli basert på presentasjoner fra deltakerne. Vi ber derfor om at de som ønsker å holde innlegg lager et abstract på max 300 ord som sendes til rusforskerseminar@fhi.no sammen med påmeldingen. Du finner link til påmeldingsskjema nederst på denne siden.

Påmeldingsfrist 15. september. Seminaret har plass til 80 deltakere. Hvis det kommer flere enn 80 påmeldinger, vil de som har meldt inn presentasjon bli prioritert. Endelig program vil bli sendt deltakerne i forkant av seminaret.

Seminaret vil starte med lunsj torsdag 27.november og vare til ca kl 1600 fredag 28. november. Det vil bli satt opp buss torsdag formiddag fra Oslo S til Vettre hotell med retur til Oslo fredag ettermiddag. Det vil denne gangen bli en seminaravgift på kr 500.-. Etter påmelding blir innbetalingsblankett tilsendt. Deltakerne må selv betale reise til og fra Oslo.

Eventuelle spørsmål kan rettes til Per Trygve Normann tlf 21077802 eller per.trygve.normann@fhi.no.

Vennlig hilsen
Elisabet E. Storvoll (SIRUS), Sverre Nesvåg (KORFOR), Per Trygve Normann (Folkehelseinstituttet) og Thomas Clausen (SERAF).

Publisert 27. aug. 2008 10:29 - Sist endret 1. aug. 2011 13:52