Michael Gossop blir gjesteprofessor ved SERAF

Professor Michael Gossop blir gjesteprofessor ved SERAF fra 1. januar 2008.

Gossop har i dag sin hovedstilling som professor ved National Addiction Centre, King's College London, her arbeider han blant annet innenfor områdene misbruksrelaterte sykdommer og problemer og effektive behandlingsmetoder.

Gjesteprofessoratet er en 20% stilling som primært er tenkt knyttet til veiledning og prosjektutvikling. Gossop vil disponere kontorplass ved SERAF og det vil arrangeres egne seminarer i tilknytning til hans reiser til Norge.

Av Bjørnulf Arntsen
Publisert 4. jan. 2008 10:40 - Sist endret 5. okt. 2011 15:55